اخبار و رویدادها

 

 

آغاز پرواز تهران – یاسوج هواپیمایی ماهان https://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/98<img alt="" src="http://www.mahan.aero/Assets/newsAssets/140x100.gif" style="BORDER:px solid;" />آغاز پرواز تهران – یاسوج هواپیمایی ماهان 2019-01-01T11:25:52Zدر این راستا هواپیمایی ماهان ایجاد خطوط جدید پروازی به شهرهای مختلف با نگاهی ویژه به مناطق محروم را وظیفه و الویت همیشگی خود می داند. در آخرین مورد برای نیل به این مقصود پرواز تهران – یاسوج – تهران هواپیمایی ماهان از 21 دی ماه سال 1397 آغاز خواهد شد. قابل ذکر است پروازهای این مسیر، هر هفته و به طور منظم در روزهای دوشنبه و جمعه به صورت دو پرواز هفتگی انجام می شود.