اخبار و رویدادها

 

 

برقراری پرواز برنامه ای جدید تهران-لاهور-تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/93<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/lahore.jpg" style="BORDER:px solid;" />برقراری پرواز برنامه ای جدید تهران-لاهور-تهران2017-12-22T20:30:00Zاین پرواز در هفته دو بار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه طبق برنامه ریزی زیر انجام خواهد گردید :<br><br>مسیر شماره پرواز ایام هفته ساعت حرکت(وقت محلی) ساعت رسیدن(وقت محلی)<br><br>تهران -لاهور W5 1195 یکشنبه و چهارشنبه 21:00 01:30<br> <br> <br>لاهور - تهران W5 1194 دوشنبه و پنجشنبه 02:45 04:50<br> <br><br> شایان ذکر است پرواز تهران –لاهور-تهران دومین مقصد پروازی به پاکستان علاوه بر پرواز فصلی در مسیر مشهد-لاهور-مشهد می باشد که با هدف انتقال مسافران زیارتی به ایران و عراق پیش از این شروع شده است . <br>پاکستان به عنوان کشور همسایه و مسلمان دارای اشتراکات بسیاری با کشور عزیزمان ایران می باشد که برقراری پرواز بین دو کشور علاوه بر استحکام روابط بین دولت ها بی شک باعث نزدیکی بیش تر مردم دو کشور در عرصه روابط فرهنگی ، اقتصادی و تجاری خواهد گردید. <br>