اخبار و رویدادها

 

 

دریافت کارت پرواز از طریق موبایلhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/89<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/mobil%20ckeck%20in%20%282%29.jpg" style="BORDER:px solid;" />دریافت کارت پرواز از طریق موبایل2017-06-12T19:30:00Zسیستم فوق العاده آسان از طریق نرم افزار و دسترسی موبایل چک این<br>پس از ارائه خدمت بی نظیر آنلاین چک این از طریق سایت از این پس تنها با سه دستور کارت پرواز خود را از طریق نرم افزار و دسترسی پذیرش موبایل دریافت کنید:<br>https://mobile-checkin.mahan.aero