اخبار و رویدادها

 

 

وضعیت قرمز شیوع تب زرد در برزیل https://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/87<img alt="" src="http://www.mahan.aero/Assets/newsAssets/140x100.gif" style="BORDER:px solid;" />وضعیت قرمز شیوع تب زرد در برزیل 2017-05-21T19:30:00Zمسافران گرامی ; <br>در صورت سفر به مقصد کلمبیا از طریق کشور برزیل , با توجه به شیوع تب زرد در این کشور , تزریق واکسن ضد تب زرد ضروری می باشد .