اخبار و رویدادها

 

 

دریافت کارت پرواز از طریق درگاه هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/75<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/ro%20jeld.jpg" style="BORDER:px solid;" />دریافت کارت پرواز از طریق درگاه هواپیمایی ماهان2016-11-26T20:30:00Z<br>بنا به گزارش های دریافتی از هشت فرودگاه کشور که از خدمات دریافت کارت پرواز از طریق درگاه الکترونیکی هواپیمایی ماهان استفاده می کنند، تاپایان آبان ماه 18617 نفر از سامانه دریافت کارت پرواز بدون مراجعه به پیشخوان (کانتر ) پذیرش مسافر در فرودگاه های کرمان، مهرآباد، بندرعباس، شیراز، اهواز، زاهدان، قشم وساری کارت پرواز خود را دریافت کرده اند . این اقدام که به منظور خلوت تر شدن فرودگاه ها و رفاه حال مسافران از سوی هواپیمایی ماهان صورت گرفته است، طی نه ماه اخیر مورد استقبال مسافران گرامی ماهان قرار گرفته است. <br>این اقدام که ابتدا از فرودگاه کرمان شروع گردید در مهر ماه جاری به ایستگاه فرودگاه مهرآباد تهران رسیده است و در کم تر از دو ماه تعداد مسافرانی که از این سامانه بهره مند شده اند در فرودگاه مهرآباد به 5515 نفر بالغ شده است. <br>