اخبار و رویدادها

 

 

افزایش پروازهای استانبول به ۸ پرواز هفتگیhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/129<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/logo-Recovered75835.jpg" style="BORDER:px solid;" />افزایش پروازهای استانبول به ۸ پرواز هفتگی2021-01-11T20:30:00Zمسافران محترم هواپیمایی ماهان<br><br> شرکت هواپیمایی ماهان پروازهای خود را به کشور ترکیه با برقراری ۸ پرواز هفتگی به شهر استانبول از تاریخ بیست دی ماه 1399 برابر با نه ژانویه 2021، افزایش داده است. <br><br><p><span> قبل از تهیه بلیت خود، به </span><a href="http://www.mahan.aero/fa/information/announcements/59" target="_blank"><span class="ms-rteFontFace-1">شرایط سفر به کشور ترکیه </span></a><span>در وب سایت ما مراجعه فرمایید.</span></p><br>