اخبار و رویدادها

 

 

آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/126<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/1%d8%a7%d8%b21%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.jpg" style="BORDER:px solid;" />آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان2021-10-04T20:30:00Zمسافران محترم هواپیمایی ماهان<br><br>لیست آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای تمامي مسیرهای بين المللي هواپيمايي ماهان به استثناء پروازهای مسیرکشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد. <br>1. آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک-تهران<br>2. آزمایشگاه پارس طب – تهران <br>3. آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد-تهران <br>4. آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش _ تهران ( اتوبان همت غرب ) <br>5. آزمایشگاه بیمارستان پارس _ تهران ( بلوار کشاورز ) <br>6. آزمایشگاه بیمارستان رسالت _تهران ( سید خندان ) <br>7. آزمایشگاه بیمارستان دی _تهران ( خیابان ولیعصر ) <br>8. آزمایشگاه آرمین _ تهران ( مطهری ) <br>9. آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد)- (تهران) <br>10. آزمایشگاه دنا – ( تهران ) <br>11. آزمایشگاه کیوان-(تهران)<br>12. آزمایشگاه سما-(تهران) <br>13. آزمایشگاه تهران لب-(تهران) <br>14. آزمایشگاه تهران طب –(تهران) <br>15. آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد _نجم آبادی –(تهران)<br>16. آزمایشگاه بیمارستان نیکان غرب –(تهران)<br>17. آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط –(تهران)<br>18. آزمایشگاه انستیتو پاستور-(مخصوص مامورین دولتی دارای پاسپورت خدمت یا سیاسی) –(تهران)<br>19. آزمایشگاه رازی-(کرج) <br>20. آزمایشگاه جهان-(کرج) <br>21. آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد-(کرج) <br>22. آزمایشگاه پارس ژنوم –(کرج) <br>23. آزمایشگاه دنا-(کرج) <br>24. آزمایشگاه بهار-(نظرآباد-هشتگرد) <br>25. آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی-(ورامین) <br>26. آزمایشگاه پاتوبیولوزی و ژنتیک آینده-(ورامین) <br>27. آزمایشگاه پاتوبیولوزی امروز (شهر ری)<br>28. آزمایشگاه دکتر اکبر زاده -( مشهد) <br>29. آزمایشگاه نیکان -( مشهد ) <br>30. آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد-( مشهد) <br>31. آزمایشگاه ایران-(مشهد) <br>32. آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل- ( اصفهان) <br>33. آزمایشگاه پارک-(اصفهان) <br>34. آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر –( اصفهان ) <br>35. آزمایشگاه آریا –(اصفهان)<br>36. آزمایشگاه پیوند –(شیراز)<br>37. آزمایشگاه سینا-(شیراز) <br>38. آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس- ( رشت ) <br>39. آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی- (رشت) <br>40. آزمایشگاه جم-(رشت) <br>41. آزمایشگاه فرزان- ( همدان ) <br>42. آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان -(اراک) <br>43. آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند-(اراک) <br>44. آزمایشگاه بوعلی-(زنجان) <br>45. آزمایشگاه ویروس شناسی دکتر میرشهابی – (زنجان)<br>46. آزمایشگاه فجر -(ساری) <br>47. آزمایشگاه سلام -(تبریز) <br>48. آزمایشگاه بوعلی -(قم) <br>49. آزمایشگاه دکتر دبیری -(کرمان) <br>50. آزمایشگاه هراز آمل- (آمل) <br>51. آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل-(آمل) <br>52. آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده-(گرگان) <br>53. آزمایشگاه کاوش -(گرگان)<br>54. آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی-(قائمشهر) <br>55. آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس-(چالوس) <br>56. آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین( ژنتیک امام علی ) –(یزد) <br>57. آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام-(کاشان) <br>58. آزمایشگاه پاستور-(سنندج) <br>59. آزمایشگاه دکتر حسینی نسب-(سنندج) <br>60. آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان دکتر بسکی –(گنبد کاووس) <br>61. آزمایشگاه پاتوبیولوژی نانو-(ارومیه) <br>62. آزمایشگاه ماهان ارومیه-(ارومیه) <br>63. آزمایشگاه خاتم- (قزوین) <br>64. آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرزام - (قزوین)<br>65. آزمایشگاه نوین (زاهدان) <br>66. مرکز آموزشی درمانی پیامبر اعظم – (بندر عباس)<br>67. آزمایشگاه مای ژن –(اردبیل)<br>68. آزمایشگاه آریا- (اهواز)<br> ضمنا تمامی مامورین دولتی جهت ماموریت خارج از کشور (به تمامی مسیرهای خارجی به استثنای مسیر چین)، می بایست تست PCR خود را در "آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران" انجام دهند.<br><br> تنها آزمایشگاه مورد تائید برای پروازهای مسیر کشور چین جهت انجام تست کرونا (PCR) و آنتی بادی های سرمی کووید 19 "آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)" می باشد.<br><br> برای کلیه مسافرین در مسیر باز گشت از ایران به سایر مقاصد دارا بودن گواهی منفی تست (PCR) از آزمایشگاه های مورد تائید در کشور مقصد با اعتبار 96 ساعت الزامی است.(به استثنای کشور چین که 48 ساعت میباشد.)<br>