اخبار و رویدادها

 

 

آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/126<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/1%d8%a7%d8%b21%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.jpg" style="BORDER:px solid;" />آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان2021-04-12T19:30:00Zمسافران محترم هواپیمایی ماهان<br><br>با سلام،<br>بدینوسیله لیست آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای تمامي مسیرهای بين المللي هواپيمايي ماهان به استثناء پروازهای مسیرکشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد. <br><br> لازم به ذکر است لیست آزمایشگاه های مورد تائید جهت انجام تست کرونا (PCR) در مسیر دوبی ، با توجه به آخرین بخشنامه دریافتی از هواپیمایی کشوری امارات مبنی بر الزام استفاده از QR Code بر روی نتیجه آزمایش PCR، جهت حصول اطمینان از صحت گواهی آزمایش، از طریق اسکن QR Code و دسترسی به بانک اطلاعاتی بیمارستان و یا آزمایشگاه مربوطه توسط مسئولین کانتر در فرودگاه امام و دوبی، در لیست ذیل به صورت ستاره دار مشخص گردیده است .<br><br>1- آزمایشگاه پارس طب (ونک) - تهران * <br>2- آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش - تهران *<br>3- بیمارستان عرفان سعادت آباد - تهران *<br>4- آزمایشگاه بیمارستان پارس - تهران * <br>5- آزمایشگاه بیمارستان رسالت - تهران *<br>6- آزمایشگاه بیمارستان دی - تهران *<br>7- آزمایشگاه آرمین - تهران *<br>8- آزمایشگاه تهران لب - تهران *<br>9- آزمایشگاه کیوان - تهران *<br>10- آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد) – تهران*<br>11- آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران (جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی) - تهران<br>12- آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی – ورامین *<br>13- آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده - ورامین *<br>14- آزمایشگاه پاتوبیولوژی امروز - شهر ری *<br>15- آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد -کرج *<br>16- آزمایشگاه رازی -کرج *<br>17- آزمایشگاه جهان -کرج*<br>18- آزمایشگاه پارک -اصفهان * <br>19- آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل -اصفهان * <br>20- آزمایشگاه نیکان – مشهد *<br>21- آزمایشگاه دکتر اکبرزاده – مشهد *<br>22- آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد – مشهد *<br>23- آزمایشگاه پاتوبیولوژی اکسیژن – شیراز *<br>24- آزمایشگاه راز – شیراز <br>25- آزمایشگاه آنالیز – شیراز <br>26- آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان – اراک *<br>27- آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند – اراک *<br>28- آزمایشگاه آریا – اهواز *<br>29- آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس – رشت *<br>30- آزمایشگاه فرزان – همدان<br>31- آزمایشگاه فجر – ساری *<br>32- آزمایشگاه بوعلی – قم *<br>33- آزمایشگاه دکتر دبیری – کرمان *<br>34- آزمایشگاه هراز - آمل*<br>35- آزمایشگاه دکتر حکیمی - آمل *<br>36- آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین – یزد *<br>37- آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر – اصفهان *<br>38- آزمایشگاه دنا -تهران *<br><br><br> آزمایشگاه مورد تائید برای پروازهای مسیر کشور چین جهت انجام تست کرونا (PCR) و آنتی بادی های سرمی کووید 19 ، به شرح ذیل نیز اعلام می گردد.<br><br> آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)<br>• برای کلیه مسافرین در مسیر باز گشت از ایران به سایر مقاصد دارا بودن گواهی منفی تست (PCR) از آزمایشگاه های مورد تائید در کشور مقصد با اعتبار 72 ساعت الزامی است.(به استثنای کشور چین که 48 ساعت میباشد.)<br>