اخبار و رویدادها

 

 

آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/126<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/logo-Recovered7583.jpg" style="BORDER:px solid;" />آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان2021-01-15T20:30:00Zمسافران محترم هواپیمایی ماهان<br><br>با سلام،<br>بدینوسیله لیست آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای تمامي مسیرهای بين المللي هواپيمايي ماهان به استثناء پروازهای مسیر کشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافران اعلام می گردد. <br><br>• آزمایشگاه ونک (تهران) <br>• آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش (تهران)<br>• آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)<br>• آزمایشگاه بیمارستان رسالت (تهران)<br>• آزمایشگاه بیمارستان دی (تهران)<br>• آزمایشگاه آرمین (تهران) <br>• آزمایشگاه تهران لب (تهران)<br>• آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران (جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی) (تهران)<br>• آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی (ورامین)<br>• آزمایشگاه پاتوبیولوژی امروز (شهر ری)<br>• آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)<br>• آزمایشگاه پارک (اصفهان) <br>• آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل (اصفهان) <br>• آزمایشگاه نیکان (مشهد)<br>• آزمایشگاه دکتر اکبرزاده (مشهد)<br>• آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد (مشهد)<br>• آزمایشگاه پاتوبیولوژی راز(شیراز)<br>• آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا (شیراز)<br>• آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان (اراک)<br>• آزمایشگاه آریا (اهواز)<br>• آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس (رشت)<br>• آزمایشگاه فرزان (همدان)<br>• آزمایشگاه فجر (ساری(<br>• آزمایشگاه سلام (تبریز)<br>• آزمایشگاه بوعلی (قم)<br>• آزمایشگاه دکتر دبیری (کرمان)<br>• آزمایشگاه هراز (آمل)<br><br>همچنین آزمایشگاه مورد تائید جهت انجام تست کرونا (PCR) و آنتی بادی های سرمی کووید 19 برای پروازهای مسیر کشور چین، به شرح ذیل نیز اعلام می گردد.<br><br> آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)<br>• برای کلیه مسافران در مسیر باز گشت از ایران به سایر مقاصد دارا بودن گواهی منفی تست (PCR) از آزمایشگاه های مورد تائید در کشور مقصد با اعتبار 72 ساعت الزامی است.(به استثنای کشور چین که 48 ساعت میباشد.)<br>• همچنین مسافرینی که با گواهی منفی تست (PCR) از مبدا ایران به کشورهای مقصد پرواز نموده اند می توانند بدون نیاز به انجام تست مجدد در مدت 7 روز از تاریخ صدور جواب تست PCR به کشور ایران بازگردند.<br>