اخبار و رویدادها

 

 

آغاز مجدد پرواز تهران - بیروت - تهران هواپیمایی ماهان از دوم مرداد https://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/123<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/index.jfif" style="BORDER:px solid;" />آغاز مجدد پرواز تهران - بیروت - تهران هواپیمایی ماهان از دوم مرداد 2020-07-19T19:30:00Zقابل توجه مسافران محترم هواپیمایی ماهان در مسیر تهران - بیروت - تهران<br><br>با توجه به بازگشایی پروازهای مسافری هواپیمایی ماهان در مسیر تهران - بیروت - تهران از روز پنجشنبه مورخ <br> 02 مرداد 1399 (23JUL2020)، شرایط پذیرش مسافر در این پرواز را به این شرح است:<br><ol><br><li>انجام تست PCR کرونا برای کلیه مسافران الزامی است و تأکید می گردد گواهی مربوطه صرفاً از مراکز ذیل تهیه گردد:<br><ul><br><li>بیمارستان عرفان نیایش، تهران</li><br><li>آزمایشگاه بیمارستان دی ، تهران</li><br><li>آزمایشگاه بیمارستان سعید ، تهران</li><br><li>آزمایشگاه بیمارستان آرامش، تهران</li><br><li>آزمایشگاه پزشکی بوعلی ، قم</li><br><li>آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی واحد خراسان ، مشهد</li><br></ul><br></li><br><li>در زمان ورود به کشور لبنان، نباید از زمان صدور گواهی تست PCR بیش از 96 ساعت گذشته باشد و یک کپی از آن نیز باید در فرودگاه امام تحویل مسئول کانتر گردد.</li><br><li><span>تکمیل فرم سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت لبنان در پرواز تهران - بیروت درج شده در سایت <a href="https://arcg.is/0GaDnG" target="_blank"><span class="ms-rteFontFace-1">https://arcg.is</span></a><span class="ms-rteFontFace-1">​</span> و ارایه آن در فرودگاه</span></li><br><li>در فرودگاه بین المللی رفیق حریری تست PCR با أخذ مبلغ 50 دلار از مسافران پرواز تهران - بیروت به استثنای کودکان زیر12 سال ، انجام می پذیرد ( مسافر به هنگام خرید بلیط به یوتاب گشت و Skygift تحویل دهد ).</li><br><li>نتیجه تست PCR پس از 24 ساعت از زمان ورود مسافر به لبنان (بیروت) ارائه می گردد که در این مدت مسافر باید در محل اقامت خود به صورت قرنطینه حضور داشته باشد .</li><br><li>تکمیل فرم خود اظهاری توسط مسافران که در پرواز ارایه می گردد.</li><br><li>مسافران بیروت به تهران حتماً باید تست PCR که به تأئید وزارت بهداشت لبنان رسیده باشد را انجام دهند و اصل گواهی را را نزد خود نگهداری کنند و یک کپی به سرمهماندار تحویل نمایند.</li><br><li>مسافرین بیروت به تهران صرفاً باید دارای یکی از روادیدهای زیر باشند:<br><ul><br><li>روادید اقامت، روادید کار، روادید درمانی، روادید تحصیلی، روادید چند بار ورود و یا روادید سرمایه گذاری</li><br></ul><br></li><br></ol><br><span>جهت کسب اطلاعات بیشتر برای فروش لطفاً با واحد رزرواسیون هواپیمایی ماهان به شماره <a href="tel:+982148380"><span class="ms-rteFontFace-1">48380 - 021</span></a><span class="ms-rteFontFace-1">​</span> تماس حاصل فرمایید.</span><br><br>با تشکر<br>هواپیمایی ماهان