اخبار و رویدادها

 

 

شروع پرواز مسافری تهران به استانبول هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/119<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/istanbul%2040.jpg" style="BORDER:px solid;" />شروع پرواز مسافری تهران به استانبول هواپیمایی ماهان2020-06-27T19:30:00Zبه اطلاع مسافران محترم متقاضی سفر از تهران به استانبول می رساند هواپیمایی ماهان از روز پنج شنبه، دوازده تیرماه 1399 با شرایطی اقدام به پذیرش مسافر در پرواز استانبول می نماید.<br><br>بنابراین از همه مسافرانی که قصد سفر به استانبول دارند درخواست می شود به این شرط ها توجه نموده و در صورت داشتن یکی از آن ها برای خرید بلیت اقدام کنند :<br><br>• دارندگان پاسپورت معتبر کشور ترکیه .<br>• دارندگان کارت اقامت و یا کارت مجوز کار معتبر ترکیه .<br><br><br>نکات مهم: <br><br>1- مدارک مسافران هم در فرودگاه امام و هم در فرودگاه استانبول چک خواهد شد و در صورت هر گونه مغایرت با شرط های یاد شده در فرودگاه امام خمینی(ره) از انجام پرواز آن ها ممانعت خواهد شد .<br>2- هم چنین در هنگام بررسی مدارک در فرودگاه استانبول نیز از ورود مسافرانی که مدارکشان با موارد فوق مغایریت داشته باشد ، جلوگیری خواهد شد.<br>3- در صورتی که مدارک مسافر با شرایط اعلام شده مغایرت داشته باشد، شخص مسافر مسئول خواهد بود و به هیچ عنوان هزینه ای به مسافر برگشت نخواهد شد .<br><br>با تشکر <br>هواپیمایی ماهان