اخبار و رویدادها

 

 

تقدیر و تشکر رسمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/113<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%20%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa.jpg" style="BORDER:px solid;" />تقدیر و تشکر رسمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هواپیمایی ماهان2020-03-13T20:30:00Zآقای دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای رسمی به سازمان هواپیمایی کشوری از تلاش های ارزنده و مستمر همچنین همکاری مدیرعامل، معاونان و مدیران و تمام عوامل فنی، اجرایی و کادر پروازی هواپیمایی ماهان در خصوص انتقال دانشجویان و محموله های ملزومات پزشکی از کشور چین و سایر مبادی به کشور عزیز ایران تقدیر وتشکر نمودند. <br>