اخبار و رویدادها

 

 

انجام پروازهای هواپیمایی ماهان به دبی جهت بازگرداندن مسافران ایرانیhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/109<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86.png" style="BORDER:px solid;" />انجام پروازهای هواپیمایی ماهان به دبی جهت بازگرداندن مسافران ایرانی2020-02-29T06:58:08Zبا توجه به تصمیمات مربوط به مسایل ایمنی دولت امارات در جهت اعمال محدودیت های پروازی بین ایران و امارات، به دلیل شیوع بیماری کرونا، مجوز پروازهای بدون مسافر از تهران جهت بازگرداندن مسافران ایرانی از فرودگاه بین المللی آل مکتوم دبی در روز جمعه نهم اسفند ماه صادر شد.<br>به این منظور پروازهای فوق العاده و بدون مسافر هواپیمایی ماهان از تهران به این فرودگاه انجام و با اولویت تاریخ پروازهای کنسل شده قبلی، مسافران محترم پذیرش و به میهن عزیز بازگردانده می شوند.<br>اولین پرواز هواپیمایی ماهان با شماره پرواز ۰۶۳ در روز جمعه نهم اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ تهران را به مقصد دبی ترک کرد و در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی از فرودگاه آل مکتوم دبی با مسافران ایرانی به تهران بازگشت.<br>مسافرهای دبی به تهران هواپیمایی ماهان می توانند به کانتر هواپیمایی ماهان در فرودگاه آل مکتوم مراجعه کنند و طبق اولویت تاریخ پرواز خود پذیرش خواهند شد. هم چنین مسافران محترم در دبی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 0097142500202 تماس حاصل نمایند.<br>