اخبار و رویدادها

 

 

برقراری پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان بین جزیره زیبای کیش و سلیمانیه عراقhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/103<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/newsAssets/mahan%20sulaymaniyah.jpg" style="BORDER:px solid;" />برقراری پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان بین جزیره زیبای کیش و سلیمانیه عراق2020-01-10T20:30:00Zبه گزارش واحد ارتباطات و امور بین الملل ماهان، از تاریخ 29 دی ماه سال 1398 برابر با 19 ژانویه 2020 اولین پرواز مستقیم بین شهر سلیمانیه عراق و جزیره زیبای کیش توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام خواهد شد. برقراری این پروازها در ادامه روند گسترش شبکه پروازی بین المللی هواپیمایی ماهان و به منظور خدمت رسانی به مسافران داخلی و خارجی صورت پذیرفته است.<br>گفتنی است این پروازها به صورت دو پرواز هفتگی برنامه ریزی گردیده است.