اخبار و رویدادها

 

 

هواپیمایی ماهان در نوروز 98https://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/100<img alt="" src="http://www.mahan.aero/Assets/newsAssets/140x100.gif" style="BORDER:px solid;" />هواپیمایی ماهان در نوروز 982019-04-14T19:30:00Zبرنامه پروازهای نوروزی از 25 اسفند 1397 آغاز و تا 16 فروردین ماه 1398 برقرار گردید.<br>هواپیمایی ماهان نوروز 98 ، علاوه بر پروازهای برنامه ای چند مسیر پروازی ویژه نوروز شامل گوا در هند ، پوکت در تایلند و اسپارتا در ترکیه را نیز به مسیرهای پروازی خود افزود .هم چنین در برخی مسیرهای برنامه ای پروازهای فوق العاده برنامه ریزی و انجام شد.<br>براین اساس در مدت 21 روز انجام پرواز های نوروزی، هواپیمایی ماهان در مجموع 2078 پرواز در 50 مسیر داخلی و 45 مسیر بین المللی انجام داد که سهم تعداد مسافر در پرواز های خارجی بیش از 160 هزار نفردر 1019 پرواز و در پرواز داخلی بیش از 163 هزار نفردر 1059 پرواز بود. در مجموع 324،192 نفر برای سفرهای نوروزی خود هواپیمایی ماهان را انتخاب نمودند.<br>شایان ذکر است به طور متوسط ضریب اشغال صندلی در ایام نوروز 75 درصد بوده است که هواپیمایی ماهان افتخار دارد که این تعداد پروازها را با کمترین تاخیر و به همراه بهترین خدمات به مسافران محترم ارایه نموده است.<br> <br>در کنار این پروازها خدمات جانبی شامل دریافت کارت پرواز اینترنتی ، اعلام آنی زمان و گیت سوار شدن و نظرسنجی الکترونیکی و... برای جلب رضایت ، آسایش و آرامش مسافران گرامی ارایه شده است.<br>