جوایز و هدایا


​​​​​​​​ هواپیمایی ماهان که با ارائه خدمات عالی منطبق با استانداردهای جهانی اعتبار بین المللی کسب نموده و جوایزی را که برای ارائه این خدمات کسب نموده است گواه این مطلب می باشد . جوایز ذیل نمونه ای از آنها می باشد .

​​

2008

  • لوح تقدیر بین المللی ارتقاء کیفیت پاریس

2007

  • گواهینامه بهترین بیزینس کلاس خاورمیانه و لوح بهترین کارگو خاورمیانه

2006

  • بهترین کارگوی خاورمیانه AFIA
  • بهترین ایرلاین ایران – مجله مسافرت انگلستان
  • بهترین ارتقاء کیفیت خدمات – آلمان

2005

  • بهترین هواپیمایی در میسر Arab Travel

2004

  • هدیه دوستی با کشور تایلند ​​