بار گمشده

شرکت هواپیمایی ماهان هیچگونه مسئولیتی در قبال حفاظت از وسایلی که مسافر داخل کابین به همراه خود میبرد را برعهده ندارد . درهر حال هواپیمایی ماهان به منظور مشتری مداری تمام تلاش خود را مبنی بر پیگیری وبازگرداندن وسایل شخصی مسافر در صحت کامل را انجام می دهد. مسئولیت هواپیمایی ماهان درقبال پرداخت خسارت محدود می باشد وبراساس وزن جامه دان گمشده , آسیب دیده یا تاخیر در زمان ترانزیت محاسبه می گردد . پرداخت بیمه و غیره براساس میزان ارزش صورت می پذیرد. براساس قرارداد مسئولیت گم شدن پول , جواهرات و یا موارد مشابه با ارزش در جامه دان پذیرش شده مسافر بر عهده هواپیمایی ماهان نیست زیرا حمل این قبیل وسایل فقط توسط مسافر در کابین مسافری امکان پذیراست . درصورتی که مسافر خواستار تشکیل پرونده و یا اقدامی درارتباط با خسارت جامه دان پذیرش شده می باشد ‚ باید به محض اطلاع از خسارت در سالن تحویل جامه دان در فرودگاه , شرکت هواپیمایی را مطلع سازد . پیگیری پیرامون مذاکرات و پرداخت های بیمه به کارشناس خسارت بار در تهران ارجاع داده میشود . در زمان گم شدن اموال پذیرش نشده مسافرکه توسط هواپیمایی ماهان یافت میگردد شرکت فقط نقش امانت دار را در قبال این اموال در مدت محدود ایفا می نماید .

مسافر گرامی در صورت مفقود شدن اشیا در داخل پرواز با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

دفتر فرودگاه مهرآباد: 02144690103-02161023786

دفتر فرودگاه امام خمینی: 02148386311-02151007196

شرکت هواپیمایی ماهان هیچگونه مسئولیتی در قبال حفاظت از وسایلی که مسافر داخل کابین به همراه خود میبرد را برعهده ندارد . درهر حال هواپیمایی ماهان به منظور مشتری مداری تمام تلاش خود را مبنی بر پیگیری وبازگرداندن وسایل شخصی مسافر در صحت کامل را انجام می دهد. مسئولیت هواپیمایی ماهان درقبال پرداخت خسارت محدود می باشد وبراساس وزن جامه دان گمشده , آسیب دیده یا تاخیر در زمان ترانزیت محاسبه می گردد . پرداخت بیمه و غیره براساس میزان ارزش صورت می پذیرد. براساس قرارداد مسئولیت گم شدن پول , جواهرات و یا موارد مشابه با ارزش در جامه دان پذیرش شده مسافر بر عهده هواپیمایی ماهان نیست زیرا حمل این قبیل وسایل فقط توسط مسافر در کابین مسافری امکان پذیراست . درصورتی که مسافر خواستار تشکیل پرونده و یا اقدامی درارتباط با خسارت جامه دان پذیرش شده می باشد ‚ باید به محض اطلاع از خسارت در سالن تحویل جامه دان در فرودگاه , شرکت هواپیمایی را مطلع سازد . پیگیری پیرامون مذاکرات و پرداخت های بیمه به کارشناس خسارت بار در تهران ارجاع داده میشود . در زمان گم شدن اموال پذیرش نشده مسافرکه توسط هواپیمایی ماهان یافت میگردد شرکت فقط نقش امانت دار را در قبال این اموال در مدت محدود ایفا می نماید .
جهت پیگری جامه دان و یا بار خسارت دیده فرم زیر را تکمیل فرمایید.
مسافر گرامی در صورت مفقود شدن اشیا در داخل پرواز با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
دفتر فرودگاه مهرآباد: 02144690103-02161023786
دفتر فرودگاه امام خمینی: 02148386311-02151007196

فرم پیگیری بار خسارت دیده/ گمشده

موارد ستاره‌دار (*) اجباری است.