جامه‌دان/ بار مسافر


​جامه دان بار گمشده/ خسارت دیده

 1. اطلاعات کلی

  مقصود از جامه دان کالاها وسایراموالی است که مسافر درصورت نیاز و متناسب برای پوشیدن , استفاده , آسایش و راحتی درارتباط با سفر , با خود حمل می نماید .

  توصیه ما براین است که ابعاد جامه دان بیش از 158 سانتي متر يا62 اينچ در مجموع طول+عرض+ارتفاع نباشد و حداکثر وزن هریک از جامه دان ها بیش از 30 کیلوگرم نباشد .

  شایان ذکر است که به تمامی جامه دان ها و بارهای خارج ازاندازه مسافران حتما" تگ لیمیت الصاق می گردد .

  هواپیمایی ماهان به مسافران پیشنهاد می نماید تا وجود هرگونه وسیله بزرگ یا سنگین تحت عنوان جامه دان را با وزن بیش از30 کیلوگرم یا ابعاد بیش از 203 cm را ازقبل به اطلاع فرودگاه خروجی رسانند . این اطلاع رسانی به منظور اطمینان ازانجام هماهنگی های لازم بجهت حمل وانتقال این قبیل وسایل است .

  هر یک از جامه دان های پذیرش شده مسافر توسط هواپیمایی ماهان باید دارای تگ قابل مشاهده با اطلاعات نام و مقصد مسافر بر روی سطح خارجی بسته باشد . بهتر است مسافران لیبل نام وآدرس اقامت خود را داخل هربسته قرار دهند . تمام لیبل ها و تگ های قدیمی باید از روی هر بسته از جامه دان مسافر بجهت پذیرش از قبل برداشته شده باشد .

  نکته : از قراردادن هرگونه وسایل با ارزش و قیمتی همانند : پول , طلا و جواهرات و هرگونه فلزات قیمتی, اسناد و اوراق بهادار, وثیقه , مدارک و ضمانت نامه های بانکی و امثال آن , سوییچ خودرو , کلید, کامپیوتر شخصی ( تبلت ولپ تاپ) و گوشی همراه , دوربین , کارت اعتباری , پاسپورت و مدارک شناسایی و هرگونه مورد مشابه ... در جامه دان قابل پذیرش جدا" اجتناب ورزید .

 2. مشارکت در جامه دان

  جامه دان هایی که برای پذیرش در یک زمان با توجه به کلاس پروازی توسط دو یا چند مسافر که با یکدیگر در یک پرواز به یک مقصد مشترک سفر مینمایند رامی توان میان آنها به اشتراک ((pool)) گذاشت .مجموع بار مجاز برابر است با مجموع کل بارهای مجاز مسافران همراه . به منظورکمک به مسافر و برگرداندن جامه دان در صورت نیازهر مسافر که عضو گروه و یاخانواده نیست جامه دان باید به صورت انفرادی پذیرش شود .کارمندان که به هر دلیلی ( ماموریت , مرخصی سالانه , دلایل خاص ) سفرمی نمایند , مجازبه اشتراک گذاشتن جامه دان مجازخود بامسافران تجاری نمی باشند .

 3. امنیت جامه دان

  تمام جامه دان ها باید دارای تگ مقصد نهایی به همراه نام خانوادگی مسافری که جامه دان به وی تعلق دارد , باشند. نامی که در بلیط ذکر گردیده باید با نام قید شده برروی تگ جامه دان یکسان باشد. جامه دان های مسافران فقط باید توسط کارمندان W5 ( هواپیمایی ماهان ) یا نماینده مجاز درمحل پذیرش مجاز درازای ارائه بلیط پذیرش گردد .

  در ایستگاهی که قوانین و مقررات منطقه ای از سوی حراست کل صورت می پذیرد در زمان پذیرش مسافر, در ارتباط بامالکیت ومحتویات جامه دان ازمسافر سوال می گردد . بعنوان مثال :

  1. آیا تمام محتویات جامه دان توسط شما داخل آن قرار یافته است ؟
  2. آیا از عدم حمل هر وسیله ای برای هر شخص دیگری اطمینان دارید؟

  از تک تک مسافران گروهی این سوال جداگانه پرسیده می شود . برای اطلاعات بیشتربه دستورالعمل ایمنی هواپیمایی ماهان مراجعه فرمایید .

  تذکر: هواپیمایی ماهان پذیرش و حمل کالاهای خطرناک را بر عهده نمی گیرد . درصورت اطلاع و یافتن هرگونه کالای خطرناک سریعا به کارمندان هواپیمایی ماهان اطلاع دهید.

 4. حمل کالاهای خطرناک در جامه دان

  به طور معمول کالاهای خطرناک توسط مسافرو یا کروی پرواز نباید به صورت ذیل حمل گردد .

  • به عنوان جامه دان ویا داخل آن
  • به عنوان بار داخل کابین و یا داخل آن
  • به صورت شخصی

  كالای خطرناك ، شامل هر کالايي است که به جان انسان ,اموال ایشان يا به بدنه هواپيما آسيب برساند ازقبيل:

  • مواد منفجره و لوازم آتش بازي
  • گازهاي تحت فشار ، آتش زا و غيره - لوازم سفري ( از قبيل گاز سفري )
  • سيلندرهاي گاز تحت فشار و سوخت فندك
  • گازهاي فوق سرد شده - نيتروژن مايع
  • مايعات آتش زا- رنگ، تينر، محلول ها ، آستون، انواع پاك كننده ها ، آب بند ، درزگير و رزين ها و چسب ها
  • جامدات- مواد آتش زا و كبريت
  • مواد اكسيدکننده و اکسيد شونده ازقبيل سفيد کننده ها و پاک کننده ها
  • مولدهاي اكسيژن شيميايي ، بادكننده هاي كيسه هاي هوا ، واحدهاي كيسه هوا
  • دي اكسيدكربن(يخ خشك )، اكسيژن مايع سردشده
  • لوازم اطفاي حريق
  • چسب ها
  • آلات صنعتي از قبيل فشارسنج ، كليدهاي جيوه اي ،لوازم يكسو كننده
  • آرسنيك ، سموم دفع آفات نباتي ،گاز اشك آور
  • هر نوع چراغ قوه
  • مواد عفوني -موادحامل ويروس و باكتري كه انسان و حيوان را تحت تاثير قرار مي دهند
  • مواد راديواكتيو- آلاتي كه داراي منبع راديواكتيو جهت تحقيقات ايزوتوپ هاي راديواكتيو مي باشند
  • مواد سمي و مسموم

  کالاهای ممنوعه در جامه دان قابل پذیرش :

  وسایلی که باعث قطع عضو شوند ,گرز‚ اسپری فلفل و غیره . انواع تجهیزات امنیتی ازقبیل چمدان های مخصوص حمل اسناد , وجه نقد وغیره ,کالاهای خطرناک ترکیبی ازقبیل: باتریهای لیتیوم ,مواد آتش زاوآتش بازی ,مهمات , ظروف حاوی مواد سوختی مایع قابل اشتعال, کبریت و فندک به طورکلی ممنوع می باشند. وسایل شوک دهنده و وسایل حاوی مواد محرک و آزار دهنده ‚ به عنوان جامه دان پذیرش شده و حتی بارکابین نیز ممنوع می باشد .

 5. جامه دان های حجیم

  به تمام جامه دان های حجیم و نامتناسب حتما" تگ لیمیت نصب می گردد که مسئولیت آن مستقیما" بر عهده مسافر میباشد. ضمنا" در صورتی که ابعاد بسته یا جامه دان مسافر از 158cm بیشتر باشد مسافر ملزم به پرداخت هزینه اضافه حجم نیز می باشد .

 6. بارکابین / دستی

  علاوه بر بارمجازمسافر , هر مسافر بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی مجاز برحمل هریک از وسایل ذیل مطابق با قوانین IATA می باشد .

  • یک کیف دستی , کتاب جیبی و یا کیف متناسب با لباس سفر ولی نه به منظور وسیله ای جهت حمل این قبیل کالاها که به عنوان جامه دان شناخته شده است .
  • یک کیف دستی یا بسته کوچک درابعاد 23cm *40cm* 55cm متناسب با سفر
   • مسافران عادی در مسیر داخلی و خارجی : به میزان 05 کیلوگرم
   • مسافران بیزنس در مسیر داخلی و خارجی : به میزان 7 کیلو گرم​
  • یک اورکت , پتو و یا ملحفه
  • یک چتر یا عصا
  • یک دوربین
  • مقادیر منطقی مجله و روزنامه جهت مطالعه در پرواز
  • غذای نوزاد برای استفاده درپرواز
  • یک جفت عصای زیربغل یا پشتبند وسایراعضای مصنوعی از قبیل دست وپای مصنوعی که مسافربه آنها وابسته باشد.

  تذکر: حفاظت ازتمام این وسایل اضافی شخصا" برعهده مسافر است . به منظور جلوگیری ازاختلال در سیستم الکترونیکی هوانوردی و تجهیزات ارتباطی , استفاده از رادیوهای گیرنده , فرستنده ها و تلویزیون های گیرنده توسط مسافران درطول پرواز در کلیه پروازهای هواپیمایی ماهان ممنوع می باشد . حمل رایگان سایر وسایل نیز مقدور نمیباشد مگر شامل بارمجاز مسافر باشد و البته در صورت تطابق با مقررات ایمنی و محدودیتهای موجود, قابل پذیرش میباشند .

  هنگامی که وسیله ای به منظوریکی ازموارد مشخص بالا بکار گرفته شود ولی شباهتی به توضیحات ظاهری موارد بالا نداشته باشد , حتما" باید وزن گردد و جزء مجموع وزن جامه دان مسافر قرار گیرد .

  تمام وسایلی که مسافر مجاز به حمل آنها به داخل کابین هواپیما است , باید دارای لیبل باردستی باشد. علاوه بر موارد مجاز اعلام شده توسط IATA , مسافران محدود به داشتن حداکثر یک بسته بار کابین دارای تگ به همراه یک بسته کوچک شامل خرید از Duty Free نیز می باشند .

  از تاریخ 20 آپریل 2009 قوانین جدیدی مربوط به حمل اشیاء داخل ساک های دستی در خصوص مایعات ، ژل ها ، اسپری ها و غیره قابل اجرا می باشد:

  ظرفیت ظرف مایع نباید بیش از 100 میلی لیتر باشد.

  حداکثر حجم ظرف مایع می بایست ا لیتر باشد و جداگانه در کیسه های شفاف زیپ دار به ابعاد (20× 20 سانتیمتر) گذاشته شود.

  هر مسافر فقط مجاز به حمل یک عدد از این کیسه های زیپ دار حمل مایعات می باشد. حمل داروهای ضروری (به همراه نسخه پزشک و بسته بندی اولیه) و غذای کودک در طول پرواز مجاز می باشد.

  مایعات شامل مواد ذکر شده نیز می باشند: آب ، شربت و غیره، کرم ، لوسیون ، روغن ، عطر ، هر گونه لوازم آرایشی. (برق دهنده لب ، ریمل مژه و ابرو و غیره) انواع خمیردندان ها ، ژل اصلاح و کف ، ژل مو ، اسپری دئودورانت ، محلولهای لنز ، شامپو ، مربا ، عسل ، دوغ ، ماست و غیره.

  خرید از فروشگاه های معاف از تعرفه گمرکی (Duty Free)

  کلیه خرید مایعات از فروشگاه های معاف از تعرفه گمرکی فرودگاه ها یا خرید هنگام پرواز در هواپیما می بایست در کیسه های پلاستیکی خاص خود فروشگاه به همراه فاکتور مهر شده باشند.

  خواهشمندیم از باز کردن کیسه تا مقصد خودداری فرمائید. در غیر اینصورت محتویات کیسه ممکن است در قسمت امور بازرسی توسط مامورین ضبط شود.در صورت داشتن ترانسفر پرواز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا امریکا، به حمل تمامی خرید های اقلام مایعات از دیوتی فری (معاف از گمرک/بدون مالیات)بیش از 100 میلی لیتر در کیف های دستی ، حتی در کیسه های مخصوص با فاکتورهای مهر شده اجازه داده نخواهد شد.

  نکته : جهت حفظ ایمنی خواهشمند است از حمل جامه دان دستی با ابعاد بیش از 40cm* 55cm* 23cm جدا" خودداری فرمایید .

 7. جامه دان پذیرش شده

  توجه داشته باشید ارزشگذاری برای پول , اوراق بانکی , جواهرات و یا موارد مشابه که نباید درجامه دان قرار یابند قابل اظهار نمیباشد و بر اساس قرارداد حمل و نقل هیچ گونه مسئولیتی برای حمل این قبیل موارد به عنوان جامه دان پذیرش شده قابل قبول نیست .

  هزینه اضافه بار برای کل مسیر پرواز تا مقصد نهایی, در مبداء سفر قابل پرداخت می باشد . درصورتی که مسافر درتوقفگاهی درطول مسیر ارزش افزوده بالاتر اظهار داشت که ازقبل اظهارنشده است , هزینه ارزش اضافی از توقفگاهی که ارزش افزوده بالاتر اظهار گریده تا مقصدنهایی قابل پرداخت می باشد .

  • تجهیزات گلف .

   شامل کیف گلف ( به همراه چوگان گلف ) ویک جفت کفش گلف جزء بارمجازمسافر قرارمی گیرد اگروزن تجهیزات گلف بیش از بارمجازمسافر باشد وبیشتراز 15 کیلو گرم وزن داشته باشد دراین شرایط مقداراضافی به نرخ معمول اضافه بارمحاسبه میشود.فقط اولین ست دارای وزن 15 کیلوگرم به اندازه 06 کیلوگرم اضافه بار مسیر مسافر شارژ می گردد و هرکیلو گرم اضافه آن به نرخ اضافه بارمعمول پذیرش می گردد.

  • تجهیزات اسکی .

   یک ست تجهیزات اسکی شامل : یک جفت چوب اسکی . کفش اسکی . دیرک اسکی به اندازه 3 کیلوگرم اضافه بارمحاسبه میشود.هر مسافر مجازبه حمل یک ست است.

   زمانی که وزن تجهیزات از بار مجاز مسافر بیشتر باشد مقدار اضافه بار به ازای هرکیلو گرم تعیین وبه ازای آن ازمسافر هزینه اضافه بار اخذ می گردد .

  • یک دوچرخه .

   (دوچرخه توریستی یا مختص مسابقه غیر موتوردار ) در صورتی که وزن دوچرخه بیش از 30 کیلوگرم باشد به ازای هرکیلوگرم ,.

   یا اگر مجموع ابعاد بسته بندی دوچرخه بیش از 158 cm باشد بر اساس دستورالعمل اضافه بار حجمی , اضافه بار مسیر اخذ میگردد.

   دوچرخه در صورت بسته بندی کامل , ثابت شدن فرمان به یک سمت , جدا یا ثابت شدن پدال ها قابل پذیرش است.

  • موجودات زنده.

   حمل موجود زنده درقفس جزء بارمجازمسافر قرار نمی گیرد وهر مسافر درصورت حمل موجود زنده حتی درصورت نداشتن بارمجاز رایگان موظف به پرداخت این هزینه جهت کرایه حمل حیوان میباشد . پس از احراز تمامی شرایط نرخ اضافه بار معمول مسیر به صورت ذیل محاسبه و اخذ می گردد . در هیچ شرایطی پرندگان وتخم آنها در کابین مسافری حمل نمی گردد .

   • پرندگان = وزن کامل پرنده به همراه قفس × 4
   • حیوانات اهلی = وزن کامل حیوان به همراه قفس ×2
  • تجهیزات غواصی .

   تا 20 کیلوگرم شامل: لباس ‚ جلیقه ‚ جوراب ‚ کفش ‚ چراغ قوه ‚ دوربین ‚ چاقو ‚ مخزن اکسیژن بدون هزینه پذیرفته می شود و هزینه اضافه بار مابقی آن بر اساس نرخ معمول اضافه بار و درصورتی که بیش ازبار مجازمسافر باشد اخذ می گردد . مخزن هوای غواصی باید درحمل هوایی خالی و تنظیم کننده ها جدا ودرپوش آن باز بماند . تمام وسایل با رعایت ایمنی بسته بندی گردند . در زمان پذیرش بر روی نوار نقاله قرار نگیرند و ازشیوه لود بارهای خارج ازاندازه استفاده نمایید.

  • حمل عسل .

   به منظوراجتناب از ایجاد آسیب غیرعمد به جامه دان مسافر و هواپیما به دلیل ریزش عسل از ظرف محتوی آن موارد ذیل رعایت گردد :

   • عسل به عنوان جامه دان پذیرش شده مسافر قابل پذیرش نمی باشد .
   • پذیرش فقط درصورت حمل درچمدان حداکثرتا 02 کیلوگرم به ازای هرمسافر امکان پذیراست .
   • بسته بندی محتوی عسل باید کامل باشد ونباید در قسمت بالای صندلی در کابین هواپیما قرارگیرد.
  • تخته اسکی روی آب و موج سواری.

   این تخته ها به اندازه 3 کیلوگرم اضافه بار برای هر مسافر محاسبه میگردد(بجز تخته های دارای بادبان)، در صورتی که این تحهیزات جزء بار مجاز مسافر قرار گیرد و مجموع وزن آن بیش از بار مجاز مسافر نباشد.اضافه وزن به ازای هر کیلو و با نرخ خاص اضافه بار اخذ می گردد.​

  • حمل آب متبرک.

   به منظوراجتناب از ایجاد آسیب غیرعمد به جامه دان مسافر به دلیل ریزش آب از ظرف محتوی آن و محافظت از سایر جامه دان ها موارد ذیل رعایت گردد:

   • آب متبرک به عنوان بخشی از جامه دان پذیرش شده مسافر قابل پذیرش نمیباشد .
   • آب متبرک حداکثرتا 1 لیتر در صورت امکان به عنوان باردستی بصورت محدود قابل پذیرش است .
   • مسافرانی که آب متبرک حمل می نمایند نباید از صندلی های ردیف خروج اضطراری استفاده نمایند وظرف آب نباید در محفظه بالای سر قرار یابد .
  • کالسکه نوزاد.

   از آن جایی که فضای ایمن داخل کابین هواپیما برای قرار دادن کالسکه نوزاد وجود ندارد ‚تصمیم مبنی بر عدم ارائه این امکان به مسافران‚ درتمام انواع هواپیما اتخاذ گردید. درهرحال هواپیمایی ماهان اقدام به پذیرش کالسکه به عنوان جزئی ازجامه دان پذیرش شده مسافر در انواع هواپیما در تمام ایستگاه ها مطابق با روند ذیل می نماید :

   • یک کالسکه کاملا" تاشو ‚ برای هرنوزاد ‚ به عنوان بار مجاز رایگان ‚ به غیراز بارمجاز پذیرش شده همراه بزرگسال
   • زمان پذیرش ازتگ لیمیت به مقصد نهایی به نام مسافر استفاده میشود . امکان حمل کالسکه در کابین هواپیما وجود ندارد و مسافر ملزم به تحویل کالسکه زمان سوار شدن در درب خروج می باشد .
   • مسافر مجاز به استفاده از کالسکه تا زمان سوار شدن در درب خروج می باشد.
   • درزمان ورود در مقصد نهایی ویا محل ترانزیت مسافر ‚ هماهنگی های لازم جهت تحویل کالسکه در اولین فرصت صورت می پذیرد . درصورت امکان تحویل کالسکه جلوپله هواپیما ویا جت وی مطلوبترین حالت ممکن است‚ در غیر این صورت با توجه به شرایط فرودگاه تحویل درسالن تحویل بار صورت می پذیرد.
  • کالاهای قابل پذیرش فقط با تایید کارمند مسئول هواپیمایی ماهان به عنوان جامه دان پذیرش شده

   کالاهای خطرناک ذیل فقط با تایید کارمند مسئول مجاز به حمل توسط هواپیما به عنوان جامه دان پذیرش شده می باشند .

   • دی اکسید کربن ‚ (یخ خشک).

    هنگام کاربرد به منظور بسته بندی فاسد شدنی تا 2کیلوگرم به ازای هرمسافر مشمول کالاهای خطرناک IATA قرار نمی گیرد.

   • مهمات ورزشی

    جعبه های حفاظتی ‚ مهمات ( فشنگ اسلحه و سلاح های کوچک) ازنوع 1.4S قابل استفاده جهت ورزش ‚ تا 5 کیلوگرم برای هر مسافر به منظور استفاده همان فرد ‚ به غیراز مهمات موشک های آتش زا و محترقه . مقدارمجاز برای چند مسافر نباید با یک یا تعداد بیشتری از بسته ها یکی گردد .

   • ویلچرها واین قبیل وسایل دارای باتری خشک

    باتری را جدا و دوسر باتری ویلچرها واین قبیل وسایل دارای باتری تر را در برابر مدار کوتاه عایق بندی نموده و باتری را با رعایت ایمنی کامل به ویلچر متصل میگردد.

   • خوراک پزهای سفری ومخزن های سوخت

    با تایید کارمند مسئول‚ خوراک پزهای سفری ومخزن های سوخت خوراک پزهای سفری دارای سوخت مایع قابل اشتعال و فقط درصورت تخلیه کل سوخت مایع خوراک پز سفری یا مخزن سوخت آن وانجام عملیات بی خطر ‚ به عنوان جامه دان پذیرش شده قابل حمل است .

  • کالاهای قابل پذیرش بدون تایید کارمند مسئول در جامه دان پذیرش شده

   داروهای غیررادیو اکتیو و لوازم بهداشتی و دارویی شامل افشانه ها و اسپری ها. از قبیل: اسپری های مو ‚ عطر ‚لوسیون وداروها

   • افشانه ها .

    حمل افشانه ها بدون داشتن خطرات جانبی ‚ جهت استفاده ورزشی یا خانگی ‚ به عنوان جامه دان پذیرش شده مجازاست . مجموع وزن خالص تمام این لوازم برای هر مسافر یا هریک از اعضای کرو نباید از ml100 تجاوزنماید ضمن اینکه وزن خالص هر یک ازاین لوازم نیز نباید بیش از نیم کیلو گرم یا نیم لیتر باشد .

   • سیلندرهای دی اکسید کربن .

    سیلندرهای دی اکسیر کربن پوشش داربه منظور کاربری اعضا ( دست و پا ) مصنوعی . همچنین درصورت نیاز یک سیلندر یدک با سایز مشابه به منظوراطمینان ازمیزان کافی درمدت طول پرواز .

   • دستگاه تنظیم ضربان قلب

    دستگاه تنظیم ضربان قلب ایزوتوپ پرتوافشان ویا سایروسایل ‚ که توسط باتری های لیتیوم پایین تر از1600wh‚که دربدن فرد قرارگرفته است یا داروهای رادیواکتیو که درنتیجه درمان های پزشکی بدن فرد را دربرمی گیرد.

   • دماسنج پزشکی

    یک دماسنج پزشکی کوچک حاوی جیوه ‚ برای مصرف شخصی ‚ وقتی که داخل پوشش محافظ قرار گرفته است .

   • وسایل الکتریکی

    وسایل الکتریکی مصرفی ( ساعت ها ‚ ماشین حسابها ‚ دوربین ها ‚تلفنهای همراه ‚ لپ تاپ وغیره ) دارای باتری لیتیوم و یا یون لیتیوم زمان حمل توسط مسافران یا اعضای کرو به منظورمصرف شخصی .ضمنا" باتری های یدک تک تک باید بسته بندی ومحافظت شوند یا بر روی دستگاه نصب باشند تا از ایجاد مدارکوتاه ممانعت بعمل آید و فقط دربار دستی حمل گردند .

 8. ​اضافه بار

  در صورت حمل بیش ازجامه دان مجاز تعیین شده، شما موظف به پرداخت اضافه بار می باشید‚ این نرخ ها توسط هواپیمائی ماهان ارائه می گردد.

  موارد غیر قابل پذیرش به عنوان جامه دان در پروازهای هواپیمائی ماهان

  جامه دان شما نباید حاوی موارد ذیل باشد :

  وسایلی که هواپیما‚ افراد ویا اموال و دارایی موجود درهواپیما رابه مخاطره بیندازد‚ از قبیل مواد عنوان شده توسط ICAO به منظور حمل و نقل هوایی ایمن کالاهای خطرناک وقوانین و مقررات IATA مربوط به کالاهای خطرناک ویا قوانین مصوبه خود شرکت هواپیمایی (اطلاعات بیشتردر زمان درخواست توسط ما ارائه می گردد)

  وسایلی که طبق قوانین و مقررات عمومی ویا به دستور قانون گذار مقصد که پرواز از / به آنجا انجام می گردد ممنوع اعلام گردیده است.

  وسایلی که حمل آنها ازنظرما به دلایل منطقی غیر مناسب است و به دلایلی خطر ناک ‚ غیرایمن‚ و یا به دلیل وزن‚ سایز‚ شکل ظاهری و ماهیت و یا شکستنی و فاسد شدنی می باشند. اطلاعات مربوط به مواردغیرقابل پذیرش، هنگام در خواست قابل ارائه می باشد .

  حمل سلاح گرم و مهمات به غیر ازمقاصد شکار و ورزش درجامه دان ممنوع می باشد. سلاح گرم و مهمات مورداستفاده به منظور شکار و ورزش به عنوان جامه دان چک شده قابل پذیرش می باشد. رعایت ایمنی در بسته بندی مناسب الزامیست. حمل دیگر سلاح ها و مهمات براساس قوانین IATA و ICAO ممنوع می باشد .

  طبق نظر و صلاحدید ما امکان حمل اسلحه ازقبیل: اسلحه گرم عتیقه‚ شمشیر‚ چاقو و یا هر وسیله مشابه دیگر که به عنوان جامه دان چک شده پذیرش گردد وجود دارد البته امکان حمل این قبیل وسایل به داخل کابین وجود ندارد .

  جامه دان چک شده شما به هیچ عنوان نباید حاوی پول‚ جواهرات، فلزات قیمتی، ظروف نقره کامپیوتر، وسایل برقی شخصی‚ اوراق بهادار‚ وثیقه‚ ضمانت نامه و یا امثال آن، اسناد تجاری، پاسپورت و سایر مدارک شناسایی و یا نمونه ها باشد.

  درصورت ایجاد خسارت و آسیب به موارد ممنوعه در جامه دان چک شده شما که در بالا ذکرگردیده شرکت هواپیمایی ماهان هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نمی گیرد.

  کالاهای خطرناک غیر قابل حمل

  اشیا زیر جزو کالاهای خطرناک محسوب می‌شود و حمل آنها در ساک دستی و یا به همراه خود داخل هواپیما ممنوع است.

  برای حمل مقدار کمی از داروها، لوازم آرایش(اعم از رنگ مو و ...) و دیگر کالاهای خطرناک مشخص شده لطفا با مسئولین هواپیمایی ماهان مشورت‌های لازم را به عمل آورید. همچنین در صورت وجود هر گونه ابهام در خصوص حمل کالاهای مربوط و برای کسب اطلاعات دقیق‌تر، با مسئولین هواپیمایی ماهان تماس حاصل فرمایید.

  ممنوعیت حمل انواع اسکوترها به عنوان بار همراه کابین

  بر اساس استانداردهای بین المللی با توجه به موارد تاکید شده از سویIATA در ارتباط با کالای خطر ناک، هرگونه حمل کننده تعادلی همانند انواع اسکوترهای دارای موتور یا لیتیوم باطری، به عنوان بار همراه کابین یا جامه دان پذیرش شده ممنوع است.

  قوائد و شرایط بار دستی در پروازهای خروجی فرودگاه دبی

  عطف به شرایط نرخی مندرج در بلیت از تاریخ دوم کارس 2016 در موقعیت گیت خروجی دوبی هر گونه اضافه بار دستی بیش از 5 کیلو گرم در کابین اکونومی و 7 کیلو گرم در کابین بیزینس معادل نرخ اضافه بار مسیر محاسبه و پس از دریافت هزینه بار مربوطه به قسمت بار هواپیما منتقل خواهد شد.

  قوانین کشور چین در مورد ارسال جامه دان

  جهت حفظ ایمنی، امنیت و بر اساس قوانین و مقررات کشور چین به منظور اطمینان از ارسال جامه دان خود به مقصد، از قرار دادن انواع باتری‌ها و باتری‌های شارژی، وسایل مغناطیسی و هرگونه مواد قابل اشتعال در جامه دان قابل پذیرش در کانتر فرودگاه جدا اجتناب کنید.

  باتری های شارژی همانند لیتیوم باتری، شارژر همراه، موبایل، تبلت، نوت بوک یا کامپیوتر شخصی، اسباب بازی های کنترلی و هرگونه اقلام مشابه و اشیاء قابل اشتعال از قبیل کبریت، فندک، لاک ناخن، گازهای فشرده و سایر موارد است.

  در صورت وجود هریک از موارد مذکور در جامه دان قابل پذیرش، طبق قوانین کشور چین از ارسال جامه دان مسافر به مقصد ممانعت بعمل می‌آید.

  حق ممانعت از حمل

  همانطورکه در بالا ذکر شد، شرکت هواپیمائی ماهان از حمل جامه دانی که حاوی وسایل ممنوعه( بر اساس موارد فوق الذکر)باشد معذور وبه محض اطلاع از وجود اینگونه وسایل ازحمل جامه دان شما اجتناب می کند .

  جلوگیری از حمل جامه دان نامناسب،به دلیل سایز، شکل ظاهری، وزن، محتویات، ماهیت و یا به دلایل ایمنی و عملیاتی و یا آسایش سایر مسافران توسط شرکت هواپیمایی ماهان امکان پذیر است. اطلاعات مربوط به مواردغیرقابل پذیرش هنگام در خواست قابل ارائه می باشد .

  امکان عدم پذیرش جامه دان شما برای حمل وجود دارد مگراین که با تایید شرکت هواپیمائی ماهان و با بسته بندی کاملا" مناسب، مخصوص و ایمن درکانتینری مناسب قرارگیرد. اطلاعات مربوط به بسته بندی و کانتینرهای غیرقابل قبول ازنظر ما زمان درخواست دراختیار قرار می گیرد .

  حق بازرسی

  به دلایل امنیتی وایمنی امکان اسکن وبازرسی و X-RAY جامه دان شما وجود دارد . در صورت عدم حضور شما جامه دان شما درغیاب شما وبه منظور اطمینان از عدم وجود موارد مذکور ممنوعه، بازرسی می گردد، زیرا مطابق درخواست شرکت هواپیمائی ماهان، این گونه وسایل را تحویل نداده اید. درصورت عدم رضایت و توافق شما جهت انجام چنین موضوعی، شرکت هواپیمائی ماهان از حمل شما و جامه دان شما اجتناب می نماید. در مواقعی که بازرسی، اسکن و یاX-RAY باعث آسیب وخسارت به شما و یا جامه دان شما شود، مسئولیتی متوجه ما نیست مگر مواردی که قصور و غفلت ازجانب شرکت هواپیمائی ماهان انجام گرفته باشد .

  جامه دان چک شده

  حفاظت جامه دانی که تمایل به چک شدن آن را دارید، به محض تحویل به شرکت هواپیمائی ماهان و دریافت تگ بار برای هربسته ازجامه دان چک شده شما، برعهده شرکت هواپیمایی ماهان می باشد .

  نام و اطلاعات شخصی مسافر حتما " به جامه دان چک شده ضمیمه می گردد .

  جامه دان چک شده، حتی المقدور با همان هواپیمایی که با آن پرواز می نمایید ارسال می گردد مگر به دلایل امنیتی،عملیاتی و یا ایمنی تصمیم به ارسال با پرواز دیگر اتخاذ نماییم. درصورتی که جامه دان چک شده شما با پروازدیگری ارسال گردید شرکت هواپیمایی ماهان جامه دان رابه شما تحویل خواهد داد. مگر براساس قوانین مقصد که حضور مسافر به منظورانجام امور گمرکی الزامی باشد.

  جامه دان چک نشده

  حداکثر ابعاد و وزن جامه دانی که مسافر باخود به داخل کابین هواپیماحمل مینماید توسط شرکت هواپیمایی ماهان مشخص می گردد. درصورت عدم صدق این موضوع جامه دانی که به همراه خود می برید باید زیرصندلی های هواپیما در مقابل شما و یا در باکس بالای سر شما قرار گیرد.

  پذیرش حمل کالا هایی در کابین مسافری درصورت اطلاع رسانی قبلی واجازه ما که حمل آنها توسط کارگو مناسب نمی باشد ( به عنوان مثال: ابزار آلات موسیقی ظریف‚ بدون محدودیت ) و با مقررات کلی پرواز تلاقی نداشته باشند، امکان پذیر است. امکان نیازبه پرداخت شارژاضافی جداگانه دراینگونه موارد وجود دارد.

  گردآوری و تحویل جامه دان های چک شده

  . هزینه نگهداری جامه دان مسافر در صورت عدم تحویل در مدت زمان معقول برعهده مسافراست. درصورت عدم مراجعه مسافر طی مدت 3 ماه از زمان مقرر جهت تحویل جامه دان شرکت هواپیمایی ماهان بدون هیچ مسئولیتی درقبال مسافر، جامه دان را رها می نماید

  فقط مسافری که جامه دان را حمل می نماید و تگ بار به نام وی صادر گردیده است حق تحویل گرفتن جامه دان چک شده را دارد .

  در صورت ادعای مسافرمبنی بر عدم توانایی جهت تشخیص جامه دان با وجود تگ مشخصه جامه دان، شرکت هواپیمایی ماهان جامه دان را مشروط بر ثبات مالکیت، به مسافر تحویل می دهد.

  تگ محدود کننده مسئولیت (Limited Tag)

  استفاده ازاین نوع تگ برای جامه دان پذیرش شده مسافر به منظور اعلام رسمی هواپیمایی ماهان مبنی بر عدم مسئولیت درقبال آسیب به جامه دان و رد هرگونه ادعای خسارت میباشد.تگ لیمیت برای جامه دان هایی با بسته بندی ناقص یا شکستنی در صورت حمل به روش معمول مورد استفاده قرارمی گیرد . با استفاده از این تگ مسئولیت هرگونه آسیب به جامه دان پذیرش شده در زمان پذیرش مستقیما" بر عهده مسافر می باشد .

  • کاربردهای تگ لیمیت جامه دان
  • دیر مراجعه نمودن مسافر به کانتر جهت انجام امور پذیرش
  • اجتناب از ورود بار دستی دارای ابعاد و وزن نامناسب به کابین هواپیما
  • اجتناب از حمل وسایل الکتریکی به کابین هواپیما از سوی بازرسی فرودگاه
  • نامناسب بودن بسته بندی ( شکستنی , آسیب دیده , فاسد شدنی , بسته بندی ناقص ).

  درصورت اجتناب مسافر از قبول شرایط تگ Limited , هواپیمایی ماهان ازپذیرش بسته وی بدون قبول چنین توافقی معذورمی باشد .