اطلاعیه ها

 

 

تگ محدود کننده مسئولیتhttps://www.mahan.aero/fa/information/announcements/7<img alt="" src="http://www.mahan.aero/Assets/newsAssets/140x100.gif" style="BORDER:px solid;" />تگ محدود کننده مسئولیت2014-11-28T20:30:00Zتگ محدود کننده مسئولیت (Limited Tag)<br>استفاده ازاین نوع تگ برای جامه دان پذیرش شده مسافر به منظور اعلام رسمی هواپیمایی ماهان مبنی بر عدم مسئولیت درقبال آسیب به جامه دان و رد هرگونه ادعای خسارت میباشد.تگ لیمیت برای جامه دان هایی با بسته بندی ناقص یا شکستنی در صورت حمل به روش معمول مورد استفاده قرارمی گیرد . با استفاده از این تگ مسئولیت هرگونه آسیب به جامه دان پذیرش شده در زمان پذیرش مستقیما" بر عهده مسافر می باشد .<br>• کاربردهای تگ لیمیت جامه دان <br>• دیر مراجعه نمودن مسافر به کانتر جهت انجام امور پذیرش<br>• اجتناب از ورود بار دستی دارای ابعاد و وزن نامناسب به کابین هواپیما <br>• اجتناب از حمل وسایل الکتریکی به کابین هواپیما از سوی بازرسی فرودگاه <br>• نامناسب بودن بسته بندی ( شکستنی , آسیب دیده , فاسد شدنی , بسته بندی ناقص ).<br>درصورت اجتناب مسافر از قبول شرایط تگ Limited , هواپیمایی ماهان ازپذیرش بسته وی بدون قبول چنین توافقی معذورمی باشد .<br><img class="img-responsive" alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/limit11-tag.jpg" />