اطلاعیه ها

 

 

شرایط پذیرش مسافران ویلچریhttps://www.mahan.aero/fa/information/announcements/6<img alt="" src="http://www.mahan.aero/Assets/newsAssets/140x100.gif" style="BORDER:px solid;" />شرایط پذیرش مسافران ویلچری2014-10-28T20:30:00Z<p>جهت ثبت درخواست ویلچر بعد از اتمام خرید اینترنتی لطفا با شماره 48382020 تماس حاصل فرمایید. بر این اساس امکان اختصاص ویلچر در فرودگاه میسّر می گردد. در غیر اینصورت از تاریخ 15/8/93 امکان اختصاص ویلچر توسط همکاران محترم در فرودگاه مربوطه وجود ندارد.</p><p>ضمناً پروازها با توجه به نوع هواپیما، ظرفیت قانونی و استاندارد برای پذیرش مسافر توانخواه برای اختصاص ویلچر دارند و بر روی هواپیمای BAE/RJ با توجه به مشخصات آن به هیچ وجه نمی توان مسافر ویلچری را پذیرش نمود.</p><div class="table-responsive"><table class="table table-bordered table-striped"><thead><tr><th>Number of wheelchair carried</th><th>Airplane Type</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>A300 & A300-600</td></tr><tr><td>5</td><td>A310</td></tr><tr><td>7</td><td>B747-300</td></tr><tr><td>7</td><td>B747-400</td></tr><tr><td>0</td><td>BAe 146-300</td></tr><tbody></table></div><p>با توجه به مراتب فوق تعداد پذیرش صندلی مسافرین ویلچری جهت اختصاص ویلچر در سیستم فروش معین شده است، که در صورت تکمیل ظرفیت، ثبت درخواست ویلچر امکان پذیر نمی باشد .</p><br>