اطلاعیه ها

 

 

قابل توجه مسافران پرواز های هواپیمایی ماهان به کشور ترکیه https://www.mahan.aero/fa/information/announcements/59<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84.jpg" style="BORDER:px solid;" />قابل توجه مسافران پرواز های هواپیمایی ماهان به کشور ترکیه 2021-06-26T19:30:00Z<br>قابل توجه مسافران پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به ترکیه<br><br>با سلام،<br>احتراما با توجه به الزام استفاده از QR Code بر روی نتیجه آزمایش PCR، جهت حصول اطمینان از صحت گواهی آزمایش، از طریق اسکن QR Code و دسترسی به بانک اطلاعاتی بیمارستان و یا آزمایشگاه مربوطه توسط مسئولین کانتر در فرودگاه، بدینوسیله لیست آزمایشگاه های مورد تائید در مسیرهای استانبول و آنکارا جهت انجام تست کرونا (PCR) که نتیجه آزمایش را به همراه QR Code ارائه می نمایند، به شرح ذیل اعلام می گردد:<br><br>١. آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک-( تهران )<br>٢. آزمایشگاه پارس طب – ( تهران ) <br>٣. آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد-( تهران )<br>٤. آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش _ تهران ( اتوبان همت غرب ) <br>٥. آزمایشگاه بیمارستان پارس _ تهران ( بلوار کشاورز ) <br>٦. آزمایشگاه بیمارستان رسالت _تهران ( سید خندان ) <br>٧. آزمایشگاه بیمارستان دی _تهران ( خیابان ولیعصر ) <br>٨. آزمایشگاه آرمین _ تهران ( مطهری ) <br>۹ . آزمایشگاه کیوان-( تهران )<br>١۰ . آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد)- ( تهران )<br>١۱ . آزمایشگاه دنا – ( تهران )<br>١۲ . آزمایشگاه بیمارستان مهراد-( تهران )<br>١۳ . آزمایشگاه ظفر-( تهران )<br>١۴ . آزمایشگاه آرامش-( تهران )<br>١۵ . آزمایشگاه سما- (تهران)<br>١۶ . آزمایشگاه رازی-(کرج) <br>١۷ . آزمایشگاه جهان-(کرج) <br>١۸ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد-(کرج) <br>۱۹ . آزمایشگاه پارس ژنوم –(کرج)<br>۲۰ . آزمایشگاه بهار-(نظرآباد-هشتگرد) <br>٢۱ . آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی-(ورامین) <br>٢۲ . آزمایشگاه پاتوبیولوزی و ژنتیک آینده-(ورامین) <br>٢۳ . آزمایشگاه دکتر اکبر زاده -( مشهد)<br>٢۴ . آزمایشگاه نیکان -( مشهد )<br>٢۵ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد-( مشهد)<br>٢۶ . آزمایشگاه ایران-(مشهد)<br>٢۷ . آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل- ( اصفهان) <br>٢۸ . آزمایشگاه پارک-(اصفهان)<br>۲۹ . آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر –( اصفهان )<br>٣۰ . آزمایشگاه پیوند –(شیراز)<br>٣۱ . آزمایشگاه سینا-(شیراز)<br>٣۲ . آزمایشگاه راز-(شیراز) <br>٣۳ . آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس- ( رشت ) <br>٣۴ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی- (رشت) <br>٣۵ . آزمایشگاه فرزان- ( همدان )<br>٣۶ . آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان -(اراک) <br>٣۷ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند-(اراک) <br>٣۸ . آزمایشگاه بوعلی-(زنجان) <br>۳۹ . آزمایشگاه آریا -(اهواز) <br>٤۰ . آزمایشگاه فجر -(ساری) <br>٤۱ . آزمایشگاه سلام -(تبریز) <br>٤۲ . آزمایشگاه بوعلی -(قم) <br>٤۳ . آزمایشگاه دکتر دبیری -(کرمان) <br>٤۴ . آزمایشگاه هراز آمل- (آمل) <br>٤۵ . آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل-(آمل) <br>٤۶ . آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده-(گرگان) <br>٤۷ . آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی-(قائمشهر) <br>٤۸ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس-(چالوس)<br>۴۹ . آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین( ژنتیک امام علی ) –(یزد)<br>٥۰ . آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام-(کاشان) <br>٥۱ . آزمایشگاه پاستور-(سنندج) <br>٥۲ . آزمایشگاه دکتر حسینی نسب-(سنندج)<br><br>*شایان ذکر است انجام تست کرونا (PCR) برای تمامی مسافران بالای ۶ سال تا حدکثر ۷۲ ساعت قبل از پرواز الزامیست.<br><br>*همچنین در زمان برگشت به ایران چنانچه از زمان انجام نمونه گیری در آزمایشگاه بیشتر از ۹۶ ساعت گذشته باشد، این تست معتبر نمی باشد و مسافر می بایست مجددا در یکی از آزمایشگاه های معتبر ترکیه نمونه گیری جدید PCR را انجام دهد.<br><br>*همچنین تمامی مسافران می بایست از ۷۲ ساعت قبل از پرواز به وب سایت register.health.gov.tr مراجعه نموده و اطلاعات خواسته شده را پر نمایند و QR Code دریافت نمایند.<br>