اطلاعیه ها

 

 

اطلاعیه هواپیمایی ماهان در مورد پروازهای روسیهhttps://www.mahan.aero/fa/information/announcements/40<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88.jpg" style="BORDER:px solid;" />اطلاعیه هواپیمایی ماهان در مورد پروازهای روسیه2020-03-02T06:49:59Zمسافران محترم هواپیمایی ماهان؛<br>احتراما به اطلاع میرساند از این پس پروازهای هواپیمایی ماهان به روسیه به فرودگاه بین المللی شرمتیف (SVO) انجام خواهد شد. <br>همچنین بر اساس دستور دولت فدراسیون روسیه به شماره 446-p مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۰ (8 اسفند ماه 1398) بخش کنسولی سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ (9 اسفند ماه 1398) (ساعت 00.00 به وقت محلی) پذیرش مدارک، تهیه و صدور ویزاهای تحصیلی، شخصی، گردشگری، کاری و ترانزیتی برای اتباع ایرانی را موقتا متوقف می نمایند.<br>همچنین صدور ویزاهای الکترونیکی برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و ویزاهای ترانزیتی برای اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت که یا در اراضی جمهوری اسلامی ایران به سر می برند و یا مقیم ان هستند نیز محدود می گردد. ویزاهای ترانزیتی از قبل صادر شده نیز لغو می گردد.<br>صدور ویزاهای تجاری، بشردوستانه، خدمت و دیپلماتیک در رژیم معمولی ادامه خواهد یافت.<br>