اطلاعیه ها

 

 

ممنوعیت حمل انواع اسکوترها بعنوان بار همراه کابین https://www.mahan.aero/fa/information/announcements/19<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/001.jpg" style="BORDER:px solid;" />ممنوعیت حمل انواع اسکوترها بعنوان بار همراه کابین 2016-02-20T09:31:26Zمسافر گرامی :<br>بر اساس استانداردهای بین المللی با توجه به موارد تاکید شده از سویIATA در ارتباط با کالای خطر ناک، خواهشمند است از حمل هرگونه حمل کننده تعادلی همانند انواع اسکوترهای دارای موتور یا لیتیوم باطری, بعنوان بار همراه کابین یا جامه دان پذیرش شده خودداری فرمایید .<br>