اطلاعیه ها

 

 

اطلاعیه سازمان هواپیمائی کشوری در مورد دقت در نحوه تهیه بلیت بعد از آزادسازی نرخhttps://www.mahan.aero/fa/information/announcements/16<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa.jpg" style="BORDER:px solid;" />اطلاعیه سازمان هواپیمائی کشوری در مورد دقت در نحوه تهیه بلیت بعد از آزادسازی نرخ2015-12-18T20:30:00Zاز مسافرین محترم درخواست می گردد با توجه به سوء استفاده برخی از عوامل فروش بلیت از عنوان آزادسازی نرخ بلیت در شبکه پروازی داخلی، برای خرید بلیت از مراجعه به مراکز غیر معتبر خودداری فرموده ونسبت به درج نرخ بلیط و داشتن آرم تجاری شرکت، حساسیت به خرج دهند.<br>ضمنا تقاضا می گردد از آنجائی که تخلفات موردی به نام و اعتبار شرکت های هواپیمائی خدشه وارد می کند لازم است هرگونه تخلف را جهت پیگیری و برخورد به اداره پاسگوئی به شکایات هواپیمائی کشوری اعلام نمایند.