اطلاعیه ها

 

 

لذت واقعی پرواز در پریمیوم اکونومیhttps://www.mahan.aero/fa/information/announcements/15<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/K0A3013-fa.jpg" style="BORDER:px solid;" />لذت واقعی پرواز در پریمیوم اکونومی2015-11-24T08:07:55Z<div class="clearfix"><div class="row"><div class="col-sm-6"><p>این سرویس در هواپیماهای ایرباس A340-600 در مسیرهای تهران به شانگهای و گوانجو و بالعکس ارایه میگردد.</p></div><div class="col-sm-6"><br>  <br> </div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%201.jpg" alt="" style="width:70px;margin-left:15px;" /><br> </td><td><h6>فضای بزرگتر</h6><br> <span>22% فاصله صندلی ها بیشتر</span><br> </td></tr></tbody></table></div><div class="col-sm-6"><p></p><br><br> <p>21% صندلی عریض تر</p><p>جای دست مجزا در بین دو صندلی</p></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%202.jpg" alt="" style="width:70px;margin-left:15px;" /><br> </td><td><h6>راحتی بیشتر</h6><br> <span>با استفاده از کیف رفاهی مسافر</span><br> </td></tr></tbody></table></div><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%204.jpg" alt="" style="width:70px;margin-left:15px;" /><br> </td><td><h6>خوشامدگویی</h6><br> <span>همراه پذیرایی با نوشیدنی و حوله گرم</span><br> </td></tr></tbody></table></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%203.jpg" alt="" style="width:70px;margin-left:15px;" /><br> </td><td><h6>بطری آب اختصاصی</h6><br> <span>برای هر صندلی</span><br> </td></tr></tbody></table></div><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%205.jpg" alt="" style="width:70px;margin-left:15px;" /><br> </td><td><h6>جامه دان رایگان بیشتر</h6><br> <span>5 کیلوگرم</span><br> </td></tr></tbody></table></div></div></div>​