اطلاعیه ها

 

 

کالاهای خطرناک غیر قابل حملhttps://www.mahan.aero/fa/information/announcements/12<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/danger3.jpg" style="BORDER:px solid;" />کالاهای خطرناک غیر قابل حمل2015-10-09T20:30:00Z"مسافر گرامی،<br><br>احتراما لیستی از کالاهای خطرناک وغیر قابل حمل که توسط مسافر به صورت جامه دان یا بار داخل کابین و یا به صورت شخصی قابل حمل نمی باشد به پیوست اعلام میگردد.<br>