اطلاعیه ها

 

 

ثبت ایمیل شخصی مسافران امارات متحده عربی در هنگام خرید اینترنتی الزامی شد.https://www.mahan.aero/fa/information/announcements/11<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/emarat.jpg" style="BORDER:px solid;" />ثبت ایمیل شخصی مسافران امارات متحده عربی در هنگام خرید اینترنتی الزامی شد.2015-08-17T09:40:01Zاحتراما به اطلاع میرساند با توجه به درخواست اداره مهاجرت کشور امارات، ثبت آدرس ایمیل شخصی مسافر در سیستم خرید اینترنتی ضروری میباشد. خواهشمند است در هنگام خرید بلیت به این امر دقت فرمایید. <br><br>ضمنا عواقب ناشی از عدم رعایت موضوع فوق الذکر بر عهده خریدار میباشد.<br>