امور مشتریان

با ما تماس بگیرید

راه های ارتباط با واحد امور مشتریان

تلفن 48380 داخلی 5
ایمیل customerservice@mahan.aero
نمابر واحد 48382050


ارسال پیام​

در صورتیکه پیامتان در ارتباط با "وضعیت و مسیرهای پروازی" - "فروش بلیط (دفاتر فروش ماهان یا اینترنتی)" - "خدمات داخل پرواز ، مهمانداران و کیترینگ" - "باشگاه مسافران ویژه(دائمی)" - "خدمات بارمسافری و بار گمشده" - "خدمات فرودگاهی و ایستگاهها" باشد ، می توانید از این فرم استفاده کنید.​​​​