آشیانه ماهان


خرسندیم اعلام داریم که بخش 145(بخش تعمیر و نگهداری هواپیماهای سنگین) ایازا (EASA-European Aviation Safety Association) مرکز تعمیر و نگهداری هواپیمایی ماهان مورد تأئید سازمان هواپیمایی کشوری ایران قرار دارد.

مرکز تعمیر و نگهداری ماهان واجد شرایط مناسب مهندسی برای صدور گواهینامه اصلاح نقص فنی تایپ های مختلف هواپیماهای ایرباس A300,A310, A300-600, A320 ،بوئینگ B747-300 و BAe می باشد.

در حال حاضر مرکز تعمیر و نگهداری هواپیمایی ماهان برای سایر ایرلاین ها گواهی فنی صادر می نماید.