کووید-19 (کروناویروس جدید)

2F3A3859.jpg

اخبار و رویدادها

راهنمای مراقبت های بهداشتی کووید-19 برای مسافران ورودی به کشور 

در خصوص پروازهای بین المللی با توجه به شیوع بیماری کووید-19 در همه کشورها، وزارت بهداشت با رویکرد مرحله ای و بر اساس سطح بندی خطر سطح بندی کشورها را به صورت زیر اعلام کرده است:

کشورهای با سطح خطر بالا از نظر ورود کووید-19 : ایالات متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، اسپانیا، آلمان، فرانسه، برزیل، ترکیه، هندوستان، پاکستان و افغانستان.کشورهای با سطح خطر پایین از نظر ورود کووید-19 : سایر کشورهای از جمله جمهوری خلق چین.

در کشورهای با سطح خطر بالا از نظر ورود کووید-19 ورود کالا و بار فقط از نوع مواد مورد نیاز صنایع کشور مجاز و ورود سایر انواع محموله ها ممنوع می باشد. 

ورود مسافر از این دسته کشورها تا اطلاع ثانوی ممنوع است، مگر در خصوص ایرانیان مقیم این کشورها و با اخذ مجوزهای لازم از وزارت امور خارجه و اقدامات بهداشتی برای هر پرواز.

در کشورهای با سطح خطر پایین از نظر ورود کووید-19 ورود کارگو و محموله تجاری بدون محدودیت و با اعمال موازین بهداشتی از جمله گند زدایی بارهای ورودی، امکان پذیر است.

ورود مسافر با رعایت موازین زیر امکان پذیر می باشد:

      1. غربالگری حین ورود در مبدا مرزی و توجیه مسافران نسبت به همکاری در فرآیندهای ارزیابی حین ورود.

    2. اعلام خوداظهاری تمام مسافران و تعهد افراد آلوده مبنی بر رعایت دستورالعمل های مربوط به قرنطینه و ایزولاسیون، به نحوی که همه مسافران پیش از ورود فرم خوداظهاری را تکمیل و به مسئولان بهداشتی در فرودگاه ارائه نمایند.

     3. رعایت فاصله گذاری اجتماعی در داخل پروازها ، فروش 60 در صد ظرفیت پروازها، لزوم به استفاده صحیح از ماسک برای همه مسافران و پرسنل پرواز.

     4. رعایت موازین بهداشتی در داخل پرواز:

          • تجهیز هواپیماهای به تچهیزات حفاظت فردی (Universal precaution kit)؛

          • اطمینان از فعال بودن فیلتر HEPA در هواپیما ؛

          • آموزش اصول خود مراقبتی و پیشگیری و کنترل عفونت در پرواز و نحوه برخورد با مسافر مشکوک به کووید-19 به پرسنل پرواز؛

          • ارائه گندزدایی (ضد عفونی) هواپیما در طی 24 ساعت گذشته به مسئولان بهداشتی فرودگاه؛

          • همکاری با مسئولان بهداشتی (پایگاه سلامت مراقب مرزی) فرودگاه مقصد در اجرای موازین بهداشتی.


  • 2F3A4016.jpg
  • 2F3A4262.jpg
  • 2F3A4127.jpg
  • 283A0778.jpg

دستور العمل ایمنی مسافران هواپیمایی ماهان ( مقابله با بیماری کووید-19 )

الف) مسافران در پروازهای داخلی:

     - تب سنجی در بدو ورود به فرودگاه

     - دریافت کارت پرواز

     - ارائه بسته های بهداشتی به مسافران (ماسک، دستکش و ژل ضد عفونی)

     - تب سنجی قبل از سوار شدن به هواپیما

          o از سوار کردن مسافر مشکوک و دارای علامت به هواپیما خودداری می شود.

          o مسافر مشکوک به مرکز بهداشتی فرودگاه و مراکز بهداشتی معرفی می شوند.

     - لزوم استفاده از ماسک در حین پرواز برای تمامی مسافران

     - در حین پرواز : غرباگری و تب سنجی

          o جدا سازی مسافر مشکوک از سایر مسافران 

          o اعلام و معرفی مسافر مشکوک به فرودگاه مقصد

     - ضد عفونی هواپیما در صورت مشاهده مورد مشکوک

ب) مسافران در پروازهای خارجی: 

     - حضور در فرودگاه 5 ساعت قبل از پرواز

     - مراجعه به مرکز بهداشتی فرودگاه

     - انجام معاینات و دریافت گواهی سلامت

          o در پروازها به مقصد چین انجام تست PCR الزامی است.

     - کنترل مدارک، تب سنجی مجدد و دریافت کارت پرواز

     - ارائه بسته های بهداشتی به مسافران (ماسک، دستکش و ژل ضد عفونی)

     - تب سنجی مجدد قبل از سوار شدن به هواپیما:

          o از سوار کردن مسافر مشکوک و دارای  علامت به هواپیما خودداری می شود.

          o مسافر مشکوک به مرکز بهداشتی فرودگاه و مراکز بهداشتی معرفی می شوند.

     - لزوم استفاده از ماسک در حین پرواز برای تمامی مسافران

     - رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم جابه جایی مسافران

     - در حین پرواز : غربالگری و تب سنجی

          o جدا سازی مسافر مشکوک از سایر مسافران 

          o اعلام و معرفی مسافر مشکوک به فرودگاه مقصد 

     - ضد عفونی هواپیما در صورت مشاهده مورد مشکوک

     - رعایت موازین بهداشتی براساس پروتکل های اعلام شده توسط فرودگاه مقصد

     - تکمیل فروم خوداظهاری سلامت 

     - کنترل مجدد و غربالگری و تب سنجی در فرودگاه مقصد

          o در صورت مورد مشکوک به بیماری : مسافر دو تا سه هفته قرنطینه خواهد شد.


  • 283A0815.jpg
  • 283A0863.jpg
  • 283A0869.jpg
  • 283A3215.jpg

اینفوگرافی

covid-19(fa).jpg