به دلیل شیوع کرونا و دستورالعمل های وزارت بهداشت، تا اطلاع ثانوی این سرویس ارائه نمی شود

 

 

DispForm.aspxhttp://mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/corona3.jpg, http://mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/corona3.jpgDispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/online-checkin.jpg, http://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/online-checkin.jpgDispForm.aspx

 

 

آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/126آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان
افزایش پروازهای استانبول به ۸ پرواز هفتگیhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/129افزایش پروازهای استانبول به ۸ پرواز هفتگی
قابل توجه مسافران پروازهای داخلی هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/128قابل توجه مسافران پروازهای داخلی هواپیمایی ماهان

 

 

تهران - استانبول - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/30تهران - استانبول - تهرانتهرانIKAاستانبولIST7
تهران - مسکو - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/40تهران - مسکو - تهرانتهرانIKAمسکوVKO1
تهران - آنکارا - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/36تهران - آنکارا - تهرانتهرانIKAآنکاراESB1
تهران - بیرجند- تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/37تهران - بیرجند- تهرانتهرانTHRبیرجندXBJ3
تهران - دوبی - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/31تهران - دوبی - تهرانتهرانIKAدوبیDXB9
تهران - کرمان - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/39تهران - کرمان - تهرانتهرانTHRکرمانKER21