به دلیل شیوع کرونا و دستورالعمل های وزارت بهداشت، تا اطلاع ثانوی این سرویس ارائه نمی شود

 

 

DispForm.aspxhttp://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/ezmir-farsi.jpg, http://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/ezmir-farsi.jpgDispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/Crew.jpg, http://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/Crew.jpgDispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/online-checkin.jpg, http://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/online-checkin.jpgDispForm.aspx

 

 

انتصاب مدیر حراست هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/134انتصاب مدیر حراست هواپیمایی ماهان
آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/126آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان
شرایط پذیرش مسافر از ایران به چین https://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/127شرایط پذیرش مسافر از ایران به چین

 

 

تهران - استانبول - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/30تهران - استانبول - تهرانتهرانIKAاستانبولIST16
تهران - آنکارا - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/36تهران - آنکارا - تهرانتهرانIKAآنکاراESB2
تهران - دبی - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/31تهران - دبی - تهرانتهرانIKAدبیDXB14
تهران - کرمان - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/39تهران - کرمان - تهرانتهرانTHRکرمانKER21
تهران - سلیمانیه - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/41تهران - سلیمانیه - تهرانتهرانIKAسلیمانیهISU3
تهران - ازمیر - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/43تهران - ازمیر - تهرانتهرانIKAازمیرADB1