به دلیل شیوع کرونا و دستورالعمل های وزارت بهداشت، تا اطلاع ثانوی این سرویس ارائه نمی شود

 

 

DispForm.aspxhttp://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/corona3.jpg, http://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/corona3.jpgDispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/online-checkin.jpg, http://www.mahan.aero/Assets/HomePageMainSlider/online-checkin.jpgDispForm.aspx

 

 

لزوم درج اطلاعات تماس صحیح در رزرو بلیت دبیhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/131لزوم درج اطلاعات تماس صحیح در رزرو بلیت دبی
پروازهای هواپیمایی ماهان در ترمینال یک فروگاه دبیhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/133پروازهای هواپیمایی ماهان در ترمینال یک فروگاه دبی
آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهانhttps://www.mahan.aero/fa/mahan-air/press-room/126آزمایشگاه های مورد تایید جهت انجام تست کرونا در مسیرهای بین المللی هواپیمایی ماهان

 

 

تهران - آنکارا - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/36تهران - آنکارا - تهرانتهرانIKAآنکاراESB2
تهران - استانبول - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/30تهران - استانبول - تهرانتهرانIKAاستانبولIST14
تهران - سلیمانیه - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/41تهران - سلیمانیه - تهرانتهرانIKAسلیمانیهISU3
تهران - دوبی - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/31تهران - دوبی - تهرانتهرانIKAدوبیDXB14
تهران - کرمان - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/39تهران - کرمان - تهرانتهرانTHRکرمانKER21
تهران - اردبیل - تهرانhttps://www.mahan.aero/fa/information/weekly-flight-booking/40تهران - اردبیل - تهرانتهرانTHRاردبیلADU7