إعلان

 

 

Premium Economyhttps://www.mahan.aero/ar/information/announcements/17<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/AnnouncementAssets/K0A3013-en.jpg" style="BORDER:px solid;" />Premium Economy2015-11-23T20:30:00Z<div class="clearfix"><div class="row"><div class="col-sm-6"><p>Available on A340-600 aircraft to Shanghai and Guangzhou from Tehran.​​</p></div><div class="col-sm-6"><br>  <br> </div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%201.jpg" alt="" style="width:70px;margin-right:15px;" /><br> </td><td><h6>More Personal Space</h6><br> <span>Greater seat width</span><br> <span>Strech out and enjoy 95cm</span><br> </td></tr></tbody></table></div><div class="col-sm-6"><p>20cm recline</p><p>Wider middle armrest</p><p>Spacious Cabin</p></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%202.jpg" alt="" style="width:70px;margin-right:15px;" /><br> </td><td><h6>More Relaxation</h6><br> <span>Amenity kit with useful travel accesories</span><br> </td></tr></tbody></table></div><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%204.jpg" alt="" style="width:70px;margin-right:15px;" /><br> </td><td><h6>Make to look forward to</h6><br> <span>A welcome drink and hot towel to greet you onboard</span><br> </td></tr></tbody></table></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%203.jpg" alt="" style="width:70px;margin-right:15px;" /><br> </td><td><h6>More Refreshment</h6><br> <span>individual water bottle at every seat</span><br> </td></tr></tbody></table></div><div class="col-sm-6"><table><tbody><tr><td><br> <img class="img-thumbnail" src="http://www.mahan.aero/Assets/AnnouncementAssets/icon%205.jpg" alt="" style="width:70px;margin-right:15px;" /><br> </td><td><h6>More Baggage</h6><br> <span>Extra 5 kg of free baggage</span><br> </td></tr></tbody></table></div></div></div>