مسافر توان‌خواه/ شرایط ویلچر


 1. تعریف

  مسافرتوانخواه به افرادی اطلاق می گردد که به علت شرایط پزشکی , فیزیکی و یا روحی نیازمند مراقبتهای فردی میباشند که به طور معمول برای سایر مسافران فراهم نمی گردد .

  مسافر توانخواه به افرادی اطلاق میشود که دارای شرایط ذیل می باشند :

  • ناتوانی دائم: برای مثال فلج تمام و یا بخشی از بدن , ورم مفاصل , ناشنوایی و نا بینایی
  • ناتوانی موقت: جراحی اخیر و یا درمان های پزشکی اخیر ازقبیل :دست و پای شکسته
  • بیماری های فیزیکی و روحی اخیر
 2. انواع مسافر توانخواه
  • افراد نابینا و ناشنوا.

   این افراد نیازی به همراهی ندارند مگر در صورت سفر گروهی با جمعی کثیر ‚ حضور حداکثر تا 4 مسافر نابینا و ناشنوا در یک پرواز امکان پذیر است . مسافران نابینا نیازبه ارائه گواهی پزشکی ندارند مگر درصورت سفر گروهی از تعداد کثیری افراد نابینا با یکدیگر ‚ دراین صورت گواهی گروهی طبق روال معمول مورد نیازاست .ضمنا" با مسافرانی که موقتا" بینایی خود را ازدست داده اند همانند مسافران توانخواه و با ارائه فرم MEDA رفتار می گردد . همراهی مسافران نابینا توسط کارمندان هواپیمایی ماهان پرداخت هیچ هزینه ای را دربر نخواهد داشت.

  • ویلچر.

   نیاز به استفاده از ویلچرخاص توسط مسافر بوسیله کد های AIRIMP معین می گردد :

   • WCHR

    مسافرانی که قادر به بالاو پایین آمدن ازپله ها و راه رفتن داخل کابین هواپیما بوده ولی برای طی مسیرطولانی به سمت هواپیما و برعکس نیازبه ویلچردارند .

   • WCHS

    مسافرانی که قادربه حرکت به سمت هواپیما وبرعکس بوده اما قادر به بالاو پایین رفتن از پله ها نمی باشند بنابراین باید دربالا و پایین رفتن ازپله ها به آنها کمک شود.

   • WCHC

    مسافرانی که کلا" قادر به حرکت و یا نزدیک شدن به هواپیما و بالا و پایین رفتن از پله ها نمی باشند . بنابراین باید درتمام مراحل بالا و پایین رفتن از پله ها‚ حرکت به سمت هواپیما ‚ تا صندلی کابین و برعکس به آنها کمک شود. این نوع ویلچر قابل حرکت درفضای کابین هواپیما هستند ومختص مسافران کاملا" بی حرکت می باشد .

  مسافرانی که کلا" قادر به حرکت و یا نزدیک شدن به هواپیما و بالا و پایین رفتن از پله ها نمی باشند . بنابراین باید درتمام مراحل بالا و پایین رفتن از پله ها‚ حرکت به سمت هواپیما ‚ تا صندلی کابین و برعکس به آنها کمک شود. این نوع ویلچر قابل حرکت درفضای کابین هواپیما هستند ومختص مسافران کاملا" بی حرکت می باشد .

  مسافرانی که نیاز به گواهی پزشکی نداشته ولی نیازمند استفاده ازویلچر می باشند از طریق رزرواسیون اعلام درخواست خود را اعلام می نمایند. مسافرانی که با ویلچرخود به فرودگاه ورود دارند و متمایل به انتقال ویلچر با خود به مقصد هستند مجاز به استفاده از ویلچرخود تا زمان سوار شدن می باشند. در زمان پذیرش تگ جامه دان به ویلچر الصاق میشود تا ویلچر نیزبه عنوان یکی از جامه دان های پذیرش شده محسوب گردد.

  نکته: شایان ذکر است طبق مقررات و دستورالعمل هواپیمایی ماهان و بر اساس ظرفیت قانونی هر هواپیما , فقط مسافرانی که از طریق رزرواسیون درخواست ویلچر خود را اعلام نموده و SSR در بلیط ایشان درج شده باشد , مجاز به پذیرش در فرودگاه و استفاده از ویلچر می باشند . ضمنا" هواپیمای BAe/RJ از این قاعده مستثنی می باشد.

  در صورت لزوم درخواست ویلچر ، ثبت در مراحل خرید امکان پذیر می باشد .بر این اساس امکان اختصاص ویلچر در فرودگاه میسّر می گردد. در غیر اینصورت از تاریخ 15/8/93 امکان اختصاص ویلچر توسط همکاران محترم در فرودگاه مربوطه وجود ندارد. ضمناً پروازها با توجه به نوع هواپیما، ظرفیت قانونی و استاندارد برای پذیرش مسافر توانخواه برای اختصاص ویلچر دارند و بر روی هواپیمای BAE/RJ با توجه به مشخصات آن به هیچ وجه نمی توان مسافر ویلچری را پذیرش نمود.

 3. Airplane Type
  Number of wheelchair carried
  ​A300 & A300-600
  ​5
  ​A310
  5​
  ​B747-300
  7​
  ​B747-400
  7​
  ​BAe 146-300
  ​0

  با توجه به مراتب فوق تعداد پذیرش صندلی مسافرین ویلچری جهت اختصاص ویلچر در سیستم فروش معین شده است، که در صورت تکمیل ظرفیت، ثبت درخواست ویلچر امکان پذیر نمی باشد .

  به استحضار می رساند پذیرش مسافران توانخواه(ویلچری) و خانم های باردار در کابین بیزینس کلاس هواپیماهای بویینگ 747 امکان پذیر نمیباشد. لذا خواهشمند است پیش از اقدام به خرید اینترنتی، از نوع هواپیما اطمینان حاصل فرمائید.

نرخ هزینه ها

​هزینه به دلار آمریکا 
​هزینه به ریال
​مسیر درخواستی 
​***********
​***********
​جهت پروازهای داخلی 
​به ایران 40 دلار ( USD )
​از ایران      1,000,000 IRR
(​جهت پروازهای خارجی ( بین المللی
​ ​150 درهم ( دارای  SSR در رزرو )
220 درهم (درخواست در کانتر پذیرش بدون رزرو قبلی )

​جهت پرواز دبی به امام

دارندگان کارتهای جانبازان ، معلولان ، خانواده محترم شهدا و همچنین مسافرین پروازهای حج و عتبات ، مسافران مسیرهای اتحادیه اروپا (حوزه شینگن ) و مسافران بیش از 65 سال از پرداخت هزینه معاف هستند .

هزینه های ذکر شده تنها برای سرویس WCHC,WCHS,WCHR میباشد.