دفاتر فروش

 ​
 

دفاتر فروش خارجی

اروپا​​​

ایتالیا

میلان

Holiday Travel Agency (HTA)

Tel: +39 0223170024

Tel: +39 3484564438

E-mail: Holidaytravelitalia@gmail.com

Address: Via Monte Rosa ,74 ,20149, Milano, Italy

Apadana Travel Agency (ATA)

Tel: +39 02 98993715

Mobile: +39 3711585322

E-mail: travelapadana@gmail.com

Address: Via Mauro Macchi, 42 (Centrale), Milano, Italy

Iran Travel Agency (ITA)

Tel: +39 02 36644398-9

Tel: +39 3805836786​

Email: info@irantravelagency.it

Address: Via Lazzaro Palazzi 2/A (MM1 Porta Venezia) II Piano 20124, Milan, Italy

Website: www.irantravelagency.it

تورین
Mahan Air PSA in Torino

Rafiki Viaggi

Tel: +39 0112207679

Tel: +39 3939374327

E-mail: rafikiviaggi@yahoo.it

Address: C,SO Toscana, 194/C-10151, Torino, Italy

Arta Travel Agency (ATA)

Tel: +39 011 5843469

Tel: +39 3804623607

E-mail: artatravelagency@libero.it

Address: Corso Unione Sovietica,163/C, 10134, Torino, Italy

GTA
Florence
Global Travel Agenc​y co.(G.T.A)

Phone +39 3293989481

Telegram https://telegram.me/Global_Travel

شانگهای
Mahan Air Airport Office

ADD: Pudong International Airport, Terminal 2, Area B~C, No. B12-302

Tel & Fax: +86 21 6883 5006

E-mail: PVG@station.mahan.aero

Mahan Air GSA in Shanghai

Shanghai Elite International Travel Co., Ltd

ADD: Room B, 2nd floor, City Hotel, No. 5-7 ShanXi Road, Shanghai

Tel: +86 21 22871200 >

Fax: +86 21 22871212

Mobile: +86 13636383583

E-mail: mahan@m3eliteclub.com

Email: sabrina.chen@m3eliteclub.com

 

دفاتر کارگو

اروپا

ایتالیا

میلان
Air Cargo S.r.l.

Tel: +39 02 74865216*8

FAX: +39 02 74865014

E-mail: k.rapana@iasaircargosrl.it

E-mail: a.cossutta@iasaircargosrl.it

Address: Malpensa Cargo City, 3° piano – Building A

رم
Air Cargo S.r.l.

Tel: +39 06 65953288

FAX: +39 665953286

E-mail: mahan.booking@iasaircargosrl.it

Address : Leonardo da Vinci Airport, Cargo City, Building N°3 – 1st Floor, 00050 Fiumicino